Geborgen in liefde
Auteur: Sarah Williams
Link: Koop nu
Omschrijving:

Sarah Williams heeft haar leven en zelfs haar geloof keurig doordacht. Maar alles wat ze zorgvuldig heeft opgebouwd komt op losse schroeven te staan als ze zwanger blijkt te zijn van een niet levensvatbaar kindje. Zij kiezen ervoor om de zwangerschap uit te dragen, zeer bewust wetend hoe pijnlijk dit zal zijn. Puttend uit de kracht van haar geloof, doet zij dit omdat zij dit meisje had gekregen om lief te hebben en voor haar te zorgen tot zij zou sterven. Een ontroerend boek dat vragen stelt bij de manier waarop de moderne wereld omgaat met leven en dood en met verdriet en lijden.