Rouwwerk
Auteur: Jakob van Wielink & Leo Wilhelm
Link: Koop nu
Omschrijving:

Een praktische handreiking over omgaan met verlies en rouw op het werk. Met achtergrondinformatie over verlies en rouw en het 'wat' en het 'hoe' te combineren. En door aan te geven wat je in  situaties van overlijden en terminale ziekte wél kunt doen en wat je beter kunt nalaten. Wat doe je als werkgever, HR-manager of hoofd P&O wanneer je oog en oor wilt hebben voor de minder 'maakbare' kanten in de organisatie? Hoe spreek je de veerkracht van medewerkers weer aan, wanneer die geconfronteerd zijn met verlies en de eindigheid van het leven?