Book Group: Werk

Rouwwerk

Rouwwerk

Een praktische handreiking over omgaan met verlies en rouw op het werk. Met achtergrondinformatie over verlies en rouw en het ‘wat’ en het ‘hoe’ te combineren. En door aan te geven wat je in  situaties van overlijden en terminale ziekte wél kunt doen en wat je beter kunt nalaten. Wat doe je als werkgever, HR-manager of hoofd P&O wanneer je oog en oor wilt hebben voor de minder ‘maakbare’ kanten in de organisatie? Hoe spreek je de veerkracht van medewerkers weer aan, wanneer die geconfronteerd zijn met verlies en de eindigheid van het leven?

lees meer...
Aan de slag met verlies

Aan de slag met verlies

Een goede combinatie van theorie met voorbeelden en suggesties en tips waarbij de impact van een (persoonlijk) verlies op de werkvloer, door fusie, ontslag of overlijden wordt besproken. Ook zaken als ongewenste kinderloosheid, echtscheiding of ziekte komen aan de orden.

 

lees meer...