Susan Amanda, kleine lelie, zo gewenst. Rechtstreek uit mamma’s buik in de armen van haar hemelse Vader.
Voor altijd maakt ze deel uit van ons gezin.