Onze eerste… zo gewenst. Door een placenta-loslating in de 39ste week van de zwangerschap overleden.