Mijn prachtig eerste kindje, je was perfect , de dokters niet, kort na de bevalling ging je heen. Voor eeuwig in mijn hart! ❤️
Met zoveel liefde, je mama