Kostbaar, wonderlijk en klein..
Je was, je bent, je zult zijn..

🩵💫