Op een dag als deze
Staat de wereld even stil
Op een dag als deze
Gaat niets zoals ik wil

Op een dag als deze
Heeft verdriet de overhand
En ook al leef jij voort in mijn hart
Op een dag als deze
Voel ik des te meer afstand

Noem hun naam
Laat ze bestaan
Maak ze echt
Laat ze niet gaan

Robin💙 en Finn💙