Je hebt zo dapper gestreden
Veel te snel
Moest jij al gaan
Maar de liefde voor jou
Blijft altijd bestaan

Dag liefje