Jouw voetstap hier op aarde
Heeft gemaakt wie ik nu ben
Dankbaar dat jij er was
Dankbaar dat ik je ken