Dankbaar voor jouw komst en intens verdriet omdat wij jou moesten laten gaan. Voor altijd in ons hart kleine strijder 💙