Privacy Protocol Stille Levens

Home ˒ Privacy Protocol Stille Levens

Deze website wordt beheerd door het bestuur van Stille Levens. Door het gebruik van deze website verklaar je je zonder beperking akkoord met dit Privacy Protocol.

Bewust informeren en beveiligen

Stille Levens is verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. In dit Privacy Protocol staat wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd.

Zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol

Je gegevens worden vanzelfsprekend zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Als je je contactgegevens achterlaat via de website of via email, worden deze op een veilige server opgeslagen.

Contactgegevens

Afhankelijk van welk formulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel de naam en het geboortejaar van je overleden zoon of dochter, het ziekenhuis waar je werkt en het IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Wat gebeurt er met die gegevens?

Deze gegevens worden bewaard om contact met je op te nemen of om vragen te beantwoorden. Met het achterlaten van je contactgegevens geef je toestemming aan Stille Levens om je te informeren over aan onze organisatie verbonden relevante vragen en nieuwsberichten of om je te benaderen om donateur te worden.

Wat gebeurt er ​niet​ met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens). Op onze websites staan links naar andere websites die totaal onafhankelijk opereren van Stille Levens en waar wij geen zeggenschap over hebben. Dit betekent dat andere websites een eigen privacy policy hanteren.

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • bank en payment service provider, vanwege de verwerking van donaties of facturen;
  • belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens;
  • website-hoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren;
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website.

Met bovengenoemde bedrijven of organisaties zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wat gebeurt er als je onze website bezoek?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Cookies

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), voor het verwijderen van eerder opgeslagen informatie en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Sommige websites werken echter minder goed als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics

Google Analytics analyseert bezoek- en klikgedrag op onze website. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy-beleid met meer informatie. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier. Er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’). Onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet betekent dit dat gegevens maximaal 2 jaar worden bewaard. Uitzondering daarop is de wettelijk verplichting om fiscaal gerelateerde gegevens 7 jaar te bewaren.

Bezwaar

Wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op via info@stillelevens.nl. Binnen 5 werkdagen zullen we aan je verzoek voldoen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de ​Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens​.