Home ˒ Over ons ˒ Wie zijn wij ˒ Raad van Advies

Raad van Advies

In onze Raad van Advies zitten deskundigen op het gebied van babysterfte en rouw. Het bestuur van Stille Levens en de Raad van Advies komen een aantal malen per jaar bij elkaar om ontwikkelingen op het gebied van de zorg rond babysterfte en rouwzorg te bespreken, knelpunten in kaart te brengen en het bestuur te helpen bij maatregelen ter verbetering. Tussentijds is er informeel contact. De lijnen voor advies en overleg zijn kort. De Raad van Advies is voor Stille Levens een belangrijke klankbordgroep voor activiteiten, nu en in de toekomst.

De huidige leden van de Raad van Advies zijn:

Professor Jan Jaap Erwich

Professor Jan Jaap Erwich

Hoofd Verloskunde UMCG

“Ik zie de komst van Stille Levens als een grote stap voorwaarts. In 30 jaar geboortezorgervaring heb ik de zorg rond ouders die het overlijden van een baby meemaken gelukkig sterk ten goede zien veranderen. Maar we zijn er nog niet. In de ISA is het samenwerken van ouders met zorgverleners een bewezen win-win gebleken. Dat wens ik Stille Levens ook toe. Ik ben er van overtuigd dat we gezamenlijk goede stappen voorwaarts kunnen zetten op basis van de missie en visie."

Professor Jan Jaap Erwich (1958) is hoofd verloskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Als gynaecoloog-obstetricus heeft hij goed zicht op de achtergronden en preventie van babysterfte en zorg voor ouders. Hij was de eerste directeur van de Stichting Perinatale Audit Nederland, nu Perined. Erwich was voorzitter van de International Stillbirth Alliance (ISA), en organiseerde het internationale ISA/ISPID congres in 2014 in Amsterdam. Sinds 2000 is hij projectleider van een aantal projecten betreffende babysterfte, placenta afwijkingen en kwaliteit van de verloskundige zorg. Jan Jaap Erwich is actief in de patiëntenzorg; is voorzitter van de commissie calamiteiten patiëntenzorg van het UMCG, doet bestuurswerk binnen de ISA en is initiator van het Peer-support programma van het UMCG. Hoogleraar Jan Jaap Erwich is tevens hoofd van het Groningen Center for Perinatal Mortality (GCPM). Dit centrum heeft als leeropdracht ‘het voorkomen van perinatale sterfte’. Onder de afdeling verloskunde van het UMCG houdt een gespecialiseerde groep artsen, gynaecologen, maatschappelijk werkers en onderzoekers zich ruim 20 jaar bezig met babysterfte. Zij werken samen met vele andere specialisten in binnen- en buitenland. Onderwerpen zijn: oorzaken van babysterfte, welk onderzoek naar de oorzaak is nuttig, herhalingsrisico’s, placenta (moederkoek) afwijkingen, begeleiding van ouders, analyse van sterfgevallen en kwaliteit van de verloskundige zorg.

Maria de Greef

Maria de Greef

Verlies- en rouwdeskundige

“Waar de wereld om ons heen nog altijd niet genoeg oog heeft voor het verlies van een baby, biedt Stille Levens| Kenniscentrum Babysterfte aan ouders en professionals een breed en kwalitatief hoogwaardig palet aan ondersteuning en kennisoverdracht. Ik verbind me graag aan Stille Levens, omdat ik de urgentie voel voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten rondom babysterfte. En ook sterk geloof in de kracht en het bestaansrecht van dit onafhankelijke Kenniscentrum. We helpen met elkaar en de professionals om ouders die hun baby verliezen, het verlies te integreren in hun verdere leven."

Maria de Greef is verlies- en rouwdeskundige. Zij werkte vele jaren als juf en schoolleider in het basisonderwijs. Hierna startte zij een succesvolle uitvaartonderneming, waarna zij inmiddels ruim 15 jaar verliesdeskundige, rouwtherapeut en opleider is. Daarnaast is zij publicist en auteur van de boeken ‘Het regent in mijn toekomst’ en ‘Verloren en gewonnen’. Haar nuchtere kijk op zaken, gecombineerd met haar diepgaande interesse in mensen en hun levensverhalen én haar relativerende humor, maken haar tot een fijne verbinder. Verbinden doet ze ook graag in de rol van dagvoorzitter, spreker en trainer.