Raad van Advies

In onze Raad van Advies zitten deskundigen op het gebied van babysterfte en rouw. Het bestuur van Stille Levens en de Raad van Advies komen een aantal malen per jaar bij elkaar om ontwikkelingen op het gebied van de zorg rond babysterfte en rouwzorg te bespreken, knelpunten in kaart te brengen en het bestuur te helpen bij maatregelen ter verbetering. Tussentijds is er informeel contact. De lijnen voor advies en overleg zijn kort. De Raad van Advies is voor Stille Levens een belangrijke klankbordgroep voor activiteiten, nu en in de toekomst.

De huidige leden van de Raad van Advies zijn:

Professor Jan Jaap Erwich

Professor Jan Jaap Erwich

Hoofd Verloskunde UMCG

“Ik zie de komst van Stille Levens als een grote stap voorwaarts. In 30 jaar geboortezorgervaring heb ik de zorg rond ouders die het overlijden van een baby meemaken gelukkig sterk ten goede zien veranderen. Maar we zijn er nog niet. In de ISA is het samenwerken van ouders met zorgverleners een bewezen win-win gebleken. Dat wens ik Stille Levens ook toe. Ik ben er van overtuigd dat we gezamenlijk goede stappen voorwaarts kunnen zetten op basis van de missie en visie."

Professor Jan Jaap Erwich (1958) is hoofd verloskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Als gynaecoloog-obstetricus heeft hij goed zicht op de achtergronden en preventie van babysterfte en zorg voor ouders. Hij was de eerste directeur van de Stichting Perinatale Audit Nederland, nu Perined. Erwich was voorzitter van de International Stillbirth Alliance (ISA), en organiseerde het internationale ISA/ISPID congres in 2014 in Amsterdam. Sinds 2000 is hij projectleider van een aantal projecten betreffende babysterfte, placenta afwijkingen en kwaliteit van de verloskundige zorg. Jan Jaap Erwich is actief in de patiëntenzorg; is voorzitter van de commissie calamiteiten patiëntenzorg van het UMCG, doet bestuurswerk binnen de ISA en is initiator van het Peer-support programma van het UMCG. Hoogleraar Jan Jaap Erwich is tevens hoofd van het Groningen Center for Perinatal Mortality (GCPM). Dit centrum heeft als leeropdracht ‘het voorkomen van perinatale sterfte’. Onder de afdeling verloskunde van het UMCG houdt een gespecialiseerde groep artsen, gynaecologen, maatschappelijk werkers en onderzoekers zich ruim 20 jaar bezig met babysterfte. Zij werken samen met vele andere specialisten in binnen- en buitenland. Onderwerpen zijn: oorzaken van babysterfte, welk onderzoek naar de oorzaak is nuttig, herhalingsrisico’s, placenta (moederkoek) afwijkingen, begeleiding van ouders, analyse van sterfgevallen en kwaliteit van de verloskundige zorg.

Daan Westerink

Daan Westerink

Rouwdeskundige

“Verder gaan na de dood van je baby. Hoe doe je dat en wat heb je daarbij nodig? Vragen die telkens weer aan ouders van een overleden baby gesteld moeten worden. Stille Levens is een zeer belangrijke steun in de rug voor deze kwetsbare groep ouders. Door de omgeving van deze ouders te informeren en handreikingen te bieden aan iedereen die professioneel met hen in aanraking komt, krijgen ouders van een overleden baby meer ruimte en kennis om het verlies te verweven in hun leven”.

Daan Westerink is rouwdeskundige, pedagoog, trainer en publicist. Zij geeft haar visie en duiding over rouw bij tv-programma’s als ‘Ik Mis Je’ (EO) en bij LibelleTV. Zij begeleidt ouders, kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen die om extra ondersteuning vragen na het verlies van een naaste. In organisaties begeleidt zij conflictsituaties, transities en reorganisaties. Ook geeft zij trainingen aan hulpverleners en aan onderwijsinstellingen over omgaan met kinderen, jongeren en volwassenen na een verlieservaring. Ze schreef diverse boeken over rouw, waaronder ‘Noem mijn naam. Leven met de dood van een kind’, (samen met Marinus van den Berg). In 2018 verschijnt Het Grote Rouwboek (Adveniat). Ook schreef ze mee aan het Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie onder redactie van Johan Maes en Harriëtte Modderman.
Foto door Erik van't Woud