Home ˒ Over ons ˒ Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Bij de geboortezorg zijn tal van partijen betrokken: beroepsgroepen, beroepsgroepsorganisaties en -verenigingen (zoals NVOG en KNOV), Perined, het College Perinatale Zorg (CPZ), de Patiëntenfederatie, ZonMw en diverse kenniscentra. Stille Levens behartigt en vertegenwoordigt de belangen van ouders die met babysterfte te maken hebben. Zo denken wij mee over richtlijnen en initiatieven ter verbetering van de geboortezorg. Daarnaast is Stille Levens vertegenwoordigd in de werkgroep geboortezorgorganisaties van de Patiëntenfederatie en in de werkgroep ouderinbreng Perinatale Audit (Perined).

De stem van de ouder moet ook zeker gehoord worden op centraal niveau, bij de politiek in Den Haag. In 2015 is er via een petitie en uitgebreide lobby een actie gestart voor de registratie in de overheidsgegevens van doodgeboren kinderen. Daar is een wetswijziging voor nodig. Het initiatief voor deze petitie kwam van Natasja Geijteman-Bos, moeder van doodgeboren dochter Jolie*. Met hulp van Jeannette Rietberg (voorzitter bestuur Stille Levens), Stille Levens-ambassadeur Roos Schlikker en andere vrijwilligers die aan Stille Levens verbonden zijn, heeft deze petitie tot een succes geleid. Begin 2019 wordt de wet aangepast. Dan zullen alle doodgeboren kinderen bijgeschreven kunnen worden in de BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens). De wet is reeds aangepast voor wat betreft de naam ‘akte levenloos geboren kind’. Deze akte heet door dezelfde lobby sinds juli 2017 ‘akte van geboorte (levenloos)’. Voor meer info, zie brochure de uitvaart van je baby.