Home ˒ Informatie ˒ Registreren in de BRP

Registreren in de BRP

Vanaf 3 februari 2019 is het mogelijk om een doodgeboren baby te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Het maakt niet uit hoe lang geleden er sprake is geweest van een doodgeboren baby en hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Ook ouders die in een (ver) verleden te maken hebben gehad met de geboorte van een eerder in de buik overleden baby, kunnen hun baby alsnog laten registreren. Ook als je baby kort heeft geleefd, maar is overleden voor de aangifte van geboorte is deze registratie mogelijk.

Petitie

Met de wetswijziging is gehoor gegeven aan een petitie van ouders (een initiatief van onder andere Natasja Geyteman-Bos, Mieke Maliepaard, Roos Schlikker (Stille Levens ambassadeur) en Jeannette Rietberg (mede-oprichter en bestuursvoorzitter van Stille Levens) ). Zij zagen het als een groot emotioneel gemis en als feitelijk onjuist dat een levenloos geboren baby niet in de BRP voorkomt.

Wat moet je doen om je baby in de BRP te laten registreren?


Stap 1: akte opmaken

Om je baby te kunnen registreren in de Basisregistratie Personen, is een akte nodig. Als je baby levenloos ter wereld is gekomen, is dat een 'akte van geboorte (levenloos)'. Heb je deze akte of weet je dat deze akte is opgemaakt? Dan hoef je de tekst hieronder niet te lezen. Ga dan door naar stap 2.

Als er geen akte is of als je dat niet zeker weet

Als er nog geen akte is, dan moet die worden gemaakt. Als je niet weet of er een akte is, dan moet dat voor je worden uitgezocht. Alleen de gemeente waar je baby ter wereld is gekomen (de geboortegemeente), kan dat voor jou doen. Zodra je een afschrift (kopie) van de akte hebt, kun je in de gemeente waar je woont (de woongemeente) een afspraak maken voor stap 2: je baby registreren in de BRP. Let op: beide ouders dienen het verzoek tot het alsnog opmaken van een akte in. Het verzoek moet gezamenlijk en schriftelijk aan de ambtenaar worden gedaan. Is één van de ouders overleden, dan is het verzoek van de nog in leven zijnde ouder voldoende.

 • Woon je in de gemeente waar je baby is geboren, maak dan een afspraak om een akte van geboorte (levenloos) te laten opmaken.
 • Woon je in een andere gemeente dan de gemeente waar je baby geboren is, neem dan contact op met die andere gemeente. Zodra je de akte hebt, kun je bij je woongemeente een afspraak maken voor stap 2: je baby registreren in de BRP.
 • Is je baby in het buitenland geboren, maar was jij op dat moment wel geregistreerd in de BRP? Kijk dan op de pagina van de Rijksoverheid om te kijken wat je dan moet doen.
 •  Het verzoek moet door de ouder zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
 •  Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan. Digitaal is mogelijk als de gemeente waar je baby is geboren de weg hiertoe heeft opengesteld.

Over de akte van geboorte (levenloos)

Als je baby levenloos ter wereld komt, maakt de burgerlijke stand een 'akte van geboorte (levenloos)' op. Het maakt geen verschil of je baby na een zwangerschap van meer of minder dan 24 weken zwangerschap levenloos werd geboren. Je kunt de voor- en achternamen van je baby in de akte laten opnemen. In de akte staan verder de namen van jou en je partner. Je kunt je baby ook laten bijschrijven in jullie trouwboekje. Voor extra informatie over aangifte en naamgeving kijk op Geboorte en naamgeving.

Dit moet je meenemen naar de afspraak

Documenten waaruit blijkt dat je baby levenloos ter wereld is gekomen, zoals:

 • een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige
 • een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie

Heb je deze informatie niet? Neem dan contact op met de gemeente (afdeling burgerlijke stand) en vraag wat mogelijk is. De ambtenaar van de burgerlijke stand mag volgens de wet zelf beslissen of hij/zij op basis van de individuele omstandigheden of hij/zij over voldoende informatie en/of bewijsstukken beschikt.

Verder moet je meenemen:

 • een geldig identiteitsbewijs van jezelf (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • eventueel jullie trouwboekje zodat je baby daarin kan worden bijgeschreven

Meer weten?

Voor meer informatie kunt je terecht op de pagina van de Rijksoverheid over dit onderwerp


Stap 2: je baby registreren in de BRP

Je kunt je levenloos geboren baby laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doe je in de gemeente waar je woont.

Wat moet je doen?

Maak een afspraak bij de afdeling burgerlijke stand van de gemeente waar je woont. Soms kun je ook zonder afspraak langskomen. Check hiervoor de website van jouw gemeente. Dit moet je meenemen naar je afspraak:

 • een geldig identiteitsbewijs van jezelf (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • de akte van geboorte (levenloos). Dit is niet verplicht, maar met akte kan de registratie sneller in orde worden gemaakt.

Als er nog geen akte van geboorte (levenloos) is opgemaakt van je baby, zijn er meer documenten nodig. Kijk hiervoor bij stap 1.

Goed om te weten

 • Het is niet verplicht om je baby bij jouw persoonslijst, bij jouw persoonsgegevens, in de BRP te laten opnemen. Je kiest zelf of je dit wilt.
 • Deze keuze is persoonlijk. Je doet voor jezelf een verzoek om je baby toe te voegen aan jouw persoonsgegevens op jouw persoonslijst. Wil de andere ouder dit ook, dan moet de andere ouder zelf ook een verzoek doen.
 •  De gegevens die nodig zijn om de naam van je baby in de BRP te laten registreren kunnen ontleend worden aan een akte levenloos geboren kind of een akte van geboorte (levenloos).
 •  Is je baby voor 1 januari 1995 overleden en is er een Nederlandse akte levenloos geboren kind opgemaakt (omdat je baby binnen de driedagentermijn is overleden), dan kan deze akte worden gebruikt voor registratie in de BRP.
 • Als je later van gedachten verandert, is het mogelijk om de opgenomen gegevens van je levenloos geboren baby weer van je persoonslijst in de BRP te laten verwijderen.
 • Als je verandert van woongemeente vanwege verhuizing, dan blijven de gegevens van je baby op jouw persoonlijst in de BRP staan.
 •  Het is niet mogelijk om de akte van levenloos geboren kind om te laten zetten in de akte van geboorte (levenloos). Met beide akten kun je de naam van je baby in de BRP laten registreren.
 • Als je niet in Nederland woonde en hier niet ingeschreven stond toen je baby levenloos ter wereld kwam, dan kun je je baby helaas niet in de BRP laten registreren.
 • Als je sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond hebt, kun je je baby helaas niet in de BRP laten registreren. Jouw persoonslijst zit dan niet in de BRP, dus je baby kan daar ook niet aan toegevoegd worden.

Wat gebeurt er met de registratie?

Je baby wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de registratie zie je jouw baby op het overzicht met je persoonsgegevens. Dit overzicht (de persoonslijst) krijg je na de registratie mee. Ook zie je de naam van je baby als je inlogt in www.MijnOverheid.nl. De BRP-registratie van je baby wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Je zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je terecht op de pagina van de Rijksoverheid over dit onderwerp.

Hoe lang duurt de registratie?

Dat verschilt per situatie. In sommige gevallen kan de gemeente de naam van je baby direct tijdens de afspraak in de Basisregistratie Personen zetten. Bijvoorbeeld als je de ‘akte van geboorte’ (levenloos) mee neemt naar de afspraak, of als de akte al in het systeem staat. Heb je de akte niet of weet je niet of er destijds een akte is opgemaakt, dan gaat de gemeente voor je op zoek. Dat duurt soms een paar dagen en soms een paar weken. Als je baby ter wereld is gekomen in een andere gemeente, dan moet je ook rekening houden met de verwerkingstijd van gegevens van die gemeente. De wet schrijft voor dat de maximale verwerkingstijd vier weken is.

MijnOverheid

Als de gemeente je baby heeft geregistreerd in de BRP, duurt het nog 2 tot 3 dagen voordat je dit kunt zien in www.MijnOverheid.nl.

Kosten

Het opmaken van een akte is gratis. Ook het registreren van je baby in de Basisregistratie Personen is gratis.

Je kunt een afschrift (kopie) van de akte aanvragen. Dat kosten hiervan variëren per gemeente tussen € 12,00 en 15,00 (tarief 2024). De akte zelf blijft eigendom van de gemeente.

Je kunt ook een uittreksel Basisregistratie Personen aanvragen. Dit krijg je na de registratie meestal gratis mee. Als je het uittreksel op een later moment aanvraagt, worden er kosten in rekening gebracht. Deze kosten verschillen per gemeente tussen € 12,00 en € 24 ,00 (tarief 2024). Vaak is het online aanvragen van een uittreksel goedkoper.

Ombudsman

Lukt het niet om het verzoek tot registratie in te dienen of kom je er niet uit met je gemeente? Neem dan contact op met de gemeentelijke ombudsman van jouw woongemeente of met de nationale ombudsman. Kijk op www.nationaleombudsman.nl voor meer informatie en contactgegevens. De nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid, waaronder ook gemeentes.