Home ˒ Over ons ˒ Financiën

Financiën

Stille Levens krijgt geen subsidie of steun van de overheid. Voor de financiering van acties en activiteiten is onze organisatie volledig afhankelijk van fondsenwervende activiteiten en donaties. De inkomsten van Stille Levens bestaan uit donaties, inkomsten uit activiteiten, schenkingen, legaten en andere bijdragen.

Stille Levens heeft geen winstoogmerk. Dat is vastgelegd in onze statuten. Opbrengsten komen ten goede aan het waarmaken van onze missie: het geven van informatie en steun aan iedereen die met babysterfte te maken krijgt. Onze jaarverslagen zijn hier te vinden:

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Beleidsplan 2020-2022 (dit geldt ook in 2023/2024).

Jaarverslag 2023

Jaarcijfers ANBI 2023

Voor de Belastingdienst wordt Stille Levens beschouwd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een gift aan Stille Levens betekent niet alleen voor donateurs een fiscaal voordeel, maar ook voor Stille Levens. Donaties zijn vanwege de ANBI-status aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en Stille Levens hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen.

Voor meer informatie over doneren zie ik doneer