Disclaimer

Home ˒ Disclaimer

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op website, brochures en blogs met uiterste zorg is samengesteld en Stille Levens deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kan er aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Stille Levens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in onze uitingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Kom je een fout tegen of heb je vragen, neem dan alsjeblieft contact op via info@stillelevens.nl

Intellectuele eigendomsrechten

Stille Levens bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, vormgeving en illustraties. Gebruik van de informatie in de brochures is alleen toegestaan na goedkeuring van Stille Levens. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke informatie uit de brochure voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stille Levens.

Informatie van derden

Stille Levens is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van op de website, in de brochures en blogs door derden geplaatsten teksten, afbeeldingen of hyperlinks.