Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op de website en in de brochures met uiterste zorg is samengesteld en Stille Levens deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Stille Levens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in onze uitingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Kom je een fout tegen of heb je vragen, neem dan alsjeblieft contact op via [email protected]

Intellectuele eigendomsrechten

Stille Levens bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, vormgeving en illustraties. Gebruik van de informatie van deze brochure is alleen toegestaan na goedkeuring van Stille Levens. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke informatie uit deze brochure voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stille Levens.

Informatie van derden

Stille Levens is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van op de website en in de brochure door derden geplaatsten teksten, afbeeldingen of hyperlinks.