Home ˒ Zorgverlener ˒ De baby gaat overlijden

De baby gaat overlijden

Er kunnen twee situaties zijn:

  1. De geboorte kan niet worden uitgesteld en de zwangerschapsduur is minder dan 24 weken, of 24-26 weken en na counseling wordt door de ouders geen actieve opvang gewenst.
  2. De baby heeft zeker aangeboren afwijkingen die niet met het leven verenigbaar zijn.

Veel informatie beschreven onder de dag van de geboorte: overleden in de buik is ook hier van toepassing. Het grote verschil is dat de baby waarschijnlijk levend geboren wordt, gaat huilen en zal komen te overlijden in het bijzijn van de ouders. Bespreek van tevoren goed binnen het team en met de ouders wat de verwachtingen zijn.

Let goed op het comfort van de baby en schakel de kinderarts in als hierover twijfel bestaat. Maak aan de ouders duidelijk dat je dit doet om het overlijden van de baby voor hem zo zacht en comfortabel mogelijk te laten verlopen. Ouders moeten op geen enkele wijze de indruk krijgen dat er misschien toch een kans van overleving is voor de baby. Dat geeft verwarring en verstoort het proces. (Uitzondering: ouders komen terug op hun besluit bij opvang 24-26 weken, licht dan direct de kinderarts in).

Zodra de indruk bestaat dat de baby is overleden, luister je met de stethoscoop naar de hartslag. Meestal is deze nog zwak aanwezig. Blijf regelmatig luisteren, bijvoorbeeld elke 30 minuten. Meld het overlijden van de baby aan de ouders als het zover is. Noteer het tijdstip van overlijden. Handel verder zoals beschreven onder de dag van de geboorte: overleden in de buik.

Helaas overleven niet alle baby’s die op de NICU terecht komen. Overlijden komt soms plotseling en soms na uitgebreid overleg met het behandelteam en de ouders. Op de kinderafdelingen wordt ernaar gestreefd de baby in de warme, koesterende en liefdevolle armen van de ouders te laten overlijden als dit enigszins mogelijk is. Comfort van de baby en het beperken van pijn staan centraal. Ouders ondersteunen in dit proces is een moeilijke, maar ook zeer dankbare taak. Het leven van hun geliefde baby heeft te kort geduurd. Het helpen maken van goede herinneringen aan deze korte periode zal hen ondersteunen bij hun verdere proces van rouw.

Als het overlijden onherroepelijk is en de baby nog leeft, kan er getracht worden een fotoreportage te laten maken door Stichting Earlybirds of een film door Stichting Living Memories. Deze stichtingen hebben niet 24/7 iemand paraat. Overleg tijdig om teleurstellingen bij ouders te voorkomen.