Home ˒ Help mee ˒ Doneer via je testament

Doneer via je testament

Wil jij na jouw leven een toekomst voor alle ouders die te maken krijgen met het overlijden van hun baby? Zodat zij de beste informatie en steun ontvangen? Neem dan Stille Levens op in je testament.

Stille Levens staat bij de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Er wordt geen erfbelasting geheven over jouw donatie. Jouw donatie komt daardoor in zijn geheel ten goede aan onze organisatie.

Hoe neem je Stille Levens op in jouw testament?

Je kunt op 2 manieren Stille Levens opnemen in jouw testament:

- Via een legaat.
In je testament geef je aan welk exact geldbedrag of welk goed (bijvoorbeeld een huis) je wilt nalaten. Je kunt meerdere legaten laten opnemen in je testament.
- Via een erfstelling.
In je testament benoem je Stille Levens als (mede)erfgenaam. Dit wordt een erfstelling genoemd. Stille Levens ontvangt dan een percentage van jouw nalatenschap. Jij beslist zelf hoe hoog dit percentage is.

Testament

De notaris (die jij uitzoekt) begeleidt jou in het opstellen van jouw testament. Nadat het testament is opgesteld en ondertekend, zorgt de notaris ervoor dat deze in het Centraal Testamentenregister (CTR) wordt opgenomen. Uiteraard kun je altijd je testament laten wijzigen. Na je overlijden kan elke notaris in Nederland jouw testament opvragen.

De notaris heeft de volgende gegevens nodig:

Stichting Kenniscentrum Babysterfte
Postbus 4012
3006AA Rotterdam

Kamer van Koophandel nummer 66412016
RSIN nummer 856413045.

Wil je meer weten over deze manier van doneren? Mail dan naar doneren@stillelevens.nl.