Home ˒ Over ons ˒ Dit doen we

Dit doen we

Stille Levens is in 2016 opgericht met de volgende doelstellingen:

  • Steun geven aan iedereen die te maken krijgt met babysterfte.
  • Kennis en informatie geven over babysterfte en bijdragen aan de verbetering daarvan.
  • Streven naar en verbeteren van een landelijk gelijke zorg, nazorg en rouwopvang voor getroffen ouders.
  • Stimuleren van onderzoek naar de preventie en impact van babysterfte.