Wereldlichtjesdag 2023

Wil jij een virtuele kaars aansteken in nagedachtenis aan je overleden baby? Met het branden van een kaars gedenk je je baby en verbind je je tegelijkertijd met alle ouders die dit intense gemis ook kennen en herkennen. Op Wereldlichtjesdag steken we met elkaar om 19.00 uur plaatselijke tijd een kaarsje aan voor alle ouders die een kind moeten missen.

Pas op Wereldlichtjesdag is het mogelijk een kaarsje aan te steken.

Vrijwillige bijdrage

Wil je Stille Levens | Kenniscentrum Babysterfte financieel ondersteunen? Doneer aan Stille Levens en zorg ervoor dat we jou en andere ouders ook in de toekomst van steun, informatie en daarbij horende acties kunnen blijven voorzien.

Bij het verzamelen van persoonlijke gegevens hanteren wij ons privacy protocol