Doneren door te kopen

Wij willen je graag op weg helpen met het uitzoeken van een passend boek of geschikte film voor het juiste moment. Misschien wil je meer weten over rouw in het algemeen, of zoek je een boek voor één van je kinderen in je gezin om uitleg te geven. Of je staat dichtbij ouders die dit grote verlies mee moeten maken omdat je een vriendin, vriend, collega of familielid bent.

Jij kunt Stille Levens helpen als je een boek of DVD via de bol.com links op deze pagina koopt. Stille Levens is namelijk partner bij bol.com. Dit betekent dat een percentage van de verkoop via bol.com rechtstreeks naar Stille Levens gaat. Met die inkomsten hebben wij de middelen om ouders nog beter te helpen. En jij helpt natuurlijk ook jezelf weer door een goed boek te lezen of naar een mooie film te kijken. Of een passend boek of een indrukwekkende DVD cadeau te doen. Zo kun je helpen door te kopen.

Heb je een tip? Mail dan naar [email protected]

Wij hebben dit overzicht met zorg samengesteld. Wil je dit Stille Levens overzicht overnemen? Mail dan naar [email protected].

Afscheid & Rouw

Algemeen

 

Kathy Beckers-Mansell 
Rouwen na het verlies van je baby
Een informatief boek over wat het betekent als ouders een deel van zichzelf en hun toekomst verliezen door het overlijden van hun baby. Er is een blijvend verlangen naar hoe het zou zijn geweest. Het gemis is levenslang en heeft grote impact op het leven van de ouders en eventuele broers en zussen. Voor professionals en de naaste omgeving van de ouders is het belangrijk hoe er met ouders wordt omgegaan.
Koop bij bol.com

Marinus van den Berg & Daan Westerink
Noem mijn naam
Dit boek is door de auteurs opgedragen aan ouders van overleden kinderen. Troost is een belangrijk thema. De schrijvers zijn allen rouwdeskundige en vertellen op verschillende manieren betrokken bij de dood, ook van heel jonge kinderen. En allemaal vertellen zij met begrip en discretie over hun ervaringen daarmee. De samenstellers creëerden met grote zorg en liefde een boek met ervaringsverhalen en ontroerende, soms literair geschreven gedichten. Over alle schrijvers wordt kort verteld in hoeverre ze bij het onderwerp betrokken zijn. Het boek is ook een warm pleidooi om de namen van de overleden kindjes te blijven noemen, want, zoals Marinus van den Berg in zijn inleiding zegt: 'De naam noemen doet pijn, niet noemen nog meer pijn.'

Koop bij bol.com

Christine Geerinck-Vercammen
Stille baby’s
Het verlies van een kind, ook wanneer het overlijdt voor of tijdens de geboorte, tekent het leven van ouders voorgoed. De auteur, voorheen medisch maatschappelijk werker in een academisch ziekenhuis, biedt met dit boek hulp bij het rouwproces. Ze gaat in op de theoretische en medische aspecten, maar bespreekt  ook de psychosociale verwerking van het slechte nieuws, de bevalling en het afscheid nemen. Ook de gevolgen voor ouders op korte en lange termijn en een volgende zwangerschap zijn onderwerpen die aan de orde komen. Met dagboekfragmenten en brieven van ouders.

Koop bij bol.com

Manu Keirse
Vingerafdruk van verdriet
Vingerafdruk van verdriet is een kostbaar geschenk voor een ander of voor jezelf. Het is een boekje dat je zou moeten geven aan iedereen die een kind, een broer of een zus, de partner, een ouder, een vriend of een droom verliest. Het is niet alleen geschreven voor hen die het zelf moeilijk hebben, maar ook voor familieleden, vrienden en collega's van wie ze steun verwachten op hun moeilijke reis naar hernieuwd leven. Het is geen boek over dood. Het is een boek over leven. Niet bedoeld om in één keer uit te lezen, of om eenmaal te lezen en weg te leggen, maar om telkens weer ter hand te nemen.

Koop bij bol.com

Manu Keirse
Helpen bij verlies en verdriet
Een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet. Helpen bij verlies en verdriet is al vele jaren het basisboek over rouw. In deze volledig nieuwe editie toont de auteur aan de hand van vele herkenbare voorbeelden hoe rouwen niet gelijkstaat aan afscheid nemen, maar aan anders leren vasthouden. Het boek gaat niet alleen in op verlies door de dood, maar besteedt ook aandacht aan andere verliessituaties die vaak onterecht onderbelicht blijven, zoals verlies van je gezondheid, je werk of je toekomstperspectieven. Dankzij de talloze concrete tips voor de rouwende én zijn omgeving is het een heel praktisch boek voor iedereen die met verlies geconfronteerd wordt.

Koop bij bol.com

Linda Klein en Joop Stolk
Rouwen om een kind
Het sterven van een kind is misschien wel het ergste wat ouders kan overkomen. Een onherstelbare leegte ontstaat in het gezin. Een gemis dat levenslang meegedragen wordt.
Wat weten we van deze ouders die rouwen om hun kind? Waar lopen zij en de overige kinderen tegenaan, thuis, op het werk, op school, in hun familie- of vriendenkring? Hoe geven ouders met hun eigen verdriet toch voldoende
aandacht aan de andere kinderen? Deze en andere vragen staan in dit boek centraal. Het is in de eerste plaats geschreven voor ouders met een christelijk geloof die een kind moesten missen. Daarnaast is het een boek voor mensen die om het gezin heen staan, zoals familie, vrienden en leerkrachten.

Koop bij bol.com

Johan Maes en Harriëtte Modderman
Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie  
Dit handboek slaat een brug tussen de wetenschappelijke theorievorming en de ervaringen en toepassingen binnen de praktijk. Met zo'n vijftig auteurs uit Nederland en Vlaanderen en meer dan veertig hoofdstukken biedt het een schat aan informatie en inspiratie voor wie rouwenden helpt in de praktijk. In het eerste deel wordt een stand van zaken opgemaakt van de actuele inzichten en uitdagingen op het vlak van rouw. In het tweede deel wordt het nieuwe, integratieve model van rouw vanuit diverse therapeutische perspectieven bekeken. In het derde deel wordt rouw uitgewerkt binnen specifieke thema's, doelgroepen en interventies.

Koop bij bol.com

Johan Maes & Evamaria Jansen
Ze zeggen dat het overgaat
Als we rouwen en verdriet hebben, hebben we geen nood aan een vermanend vingertje, aan clichés, aan opmerkingen dat we ons verlies moeten verwerken, loslaten of een plaats geven. Er wordt van verwacht dat een rouwende een eindpunt bereikt, dat het overgaat. In de praktijk blijkt dat we net niet loslaten maar een zoektocht starten naar een andere vorm van vasthouden of verbinden. Rouw houdt nooit op, maar ontvouwt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel uit van wie we zijn. We hebben het recht om te rouwen, op onze eigen manier, bewegend tussen kwetsbaarheid en kracht. Rouwenden zijn niet minder gezond en minder veerkrachtig. In dit boek wordt een aantal maatschappelijke mythes over rouw ontkracht. De auteurs combineren recent wetenschappelijke onderzoek met ervaringen uit hun praktijk als psychotherapeut en rouwtherapeut.

Koop bij bol.com

Gerke Verthriest en Johan Maes
Het DNA eigentijdse handleiding voor het omgaan met rouw en rouwenden     

Honderd jaar geleden schreef Sigmund Freud zijn ‘Trauer und Melancholie’, de eerste baanbrekende systematische studie over rouw. Zijn denken heeft de visie op rouw in onze cultuur sterk beïnvloed. Aan het eind van de twintigste eeuw ontstond echter een nieuw rouwparadigma, waardoor het standaardmodel van de 'rouwverwerking' onder vuur kwam te liggen. De eigentijdse kijk op wat het is om mens te zijn en nieuwe inzichten op het vlak van hechting en rouw, veerkracht en coping, emotieregulering en betekenisgeving, leidden tot de constructie van nieuwe rouwmodellen. De auteurs van dit boek, actief in de rouwhulpverlening, willen hun steentje bijdragen en ontwikkelden een driedimensionaal model, dat treffend geïllustreerd wordt door het beeld en de voorstelling van het menselijke DNA. Het boek is ook een pleidooi om met meer mildheid en begrip open te staan voor de unieke manier waarop wij allen proberen betekenis te geven aan verlies als een universeel menselijke ervaring.

Koop bij bol.com

Julia Samuel
Rouwwerk
De dood raakt ons allemaal. Maar het taboe erop is groot en rouw wordt vaak fundamenteel verkeerd begrepen. Rouwtherapeut Julia Samuel werkt al 25 jaar met mensen die iemand verloren hebben. Ze verwierf diepgaand inzicht in wat iemand doormaakt na het verlies van een geliefde, een ouder, kind, broer of zusje. In dit aangrijpende boek deelt ze haar psychologische inzichten over rouw. Een helende kracht, als er op een goede manier mee wordt omgegaan. Rouwwerk bevat verhalen van mensen die een grote liefde kenden en een groot verlies - en dat overleefden. Zij laten zien hoe rouw onze grootste angsten blootlegt, onze zelfbescherming doorbreekt en ons diepste wezen blootlegt. Aan de hand van oprechte en ontroerende verhalen toont Julia Samuel hoe we kunnen stoppen ons ongemakkelijk en onzeker te voelen over de dood. Zij laat zien hoe we vrienden en familie kunnen helpen door er open en eerlijk over te praten. Dit uitzonderlijke en troostrijke boek leert ons leven met, en leren van, een groot verlies.

Koop bij bol.com

Sophie Verhoeven
Mama voor altijd
Het invulboek "Mama voor Altijd' geeft moeders houvast in een grillige periode van verdriet en rouw na het verlies van een kindje in de zwangerschap of rond de geboorte. Een boek om de liefde en herinneringen vast te houden. Voor altijd. Het boek leidt je door twaalf thema's: van het begin van de zwangerschap tot aan het herdenken van een kindje. Vol met ideeën, teksten, vragen, gedichten en oefeningen die helpen om gevoelens en gedachten een plek te geven.

Koop bij bol.com

 

Uit eigen ervaring

Beppie de Bont
Tegenwind – de moeizame periode rondom het verlies van mijn baby
Een gezond kind krijgen is niet vanzelfsprekend, maar een wonder. Na een fysiek zware zwangerschap wordt Sjors geboren met een slokdarmafwijking, echter daar blijft het niet bij. Een onzekere tijd vol van zorg en angst volgt. Wanneer hij na 2 maanden in het ziekenhuis totaal onverwacht overlijdt, is daar niet meteen een heldere verklaring voor. Het vermoeden dat hij door nalatigheid is overleden, wordt in eerste instantie niet bevestigd en dat blokkeert het rouwproces. De volgende zwangerschappen zijn daardoor psychisch beladen. In een wervelwind van tegengestelde gevoelens als hoop, woede, trots en angst probeert de moeder haar leven weer op te pakken, zoekend naar de waarheid, troost en het ultieme moedergeluk. Wanneer na jaren alsnog de oorzaak van zijn overlijden aan het licht komt, scheurt de wond van het grote gemis opnieuw open en komen emoties bloot te liggen.

Koop bij bol.com

Anja Dalhuizen
Lieve Boris -  Ineens werd het stil
In dit boek beschrijft de auteur op een indringende manier haar gevecht. De wereld stond ineens stil toen haar zoon Boris, na een zwangerschap van 39 weken, plotseling overleed in haar buik. Door middel van fragmenten uit haar dagboek, gedichten en briefjes aan Boris wordt de rauwe pijn van het gemis en hoe de donkere dagen langzaam weer wat lichter werden beschreven. Een boek over het verlies en pijn, maar tevens het bewijs dat door liefde zelfs het zwartste zwart weer licht kan worden.

Koop bij bol.com

Kristen Geysen
Droomkinderen
      
In oktober 2001 beviel Kristel Geysen van een tweeling: Casper en Felix. Felix werd levenloos geboren en Casper vocht 6 weken voor zijn leven. In dit boek beschrijft de auteur op een aangrijpende manier haar gevoelens en reacties in deze pijnlijke periode van haar leven: de shock, de ontkenning en uiteindelijk het zware en onvoorspelbare rouwproces. Geschreven in samenwerking met de Vlaamse zelfhulpgroep ‘Met lege handen’, met een voorwoord van Manu Keirse.

Koop bij bol.com

Inge Diepman & Sylia de Graaf   
Diep

Deze roman is gebaseerd op eigen ervaringen van presentator Diepman en journalist/redacteur De Graaf. De roman neemt de lezer mee naar twee vrouwen, tv presentator Britt en Paula. Zij hebben samen een driejarig dochtertje, Ingeborg, en willen heel graag nog een tweede kind. Na een moeizame zwangerschap van Britt wordt hun zoontje David veel te vroeg geboren, en overlijdt na vijf weken. Hun wereld stort in. Britt en Paula vertellen beurteling over de vroeggeboorte van David, de vijf weken die ze samen met David mogen meemaken en de verschrikkelijke tijd daarna. Indringende beschrijvingen volgen, over de akelige rouwtherapeute, de verschillende reacties uit de omgeving, hun eigen gevoelens en hun partnerrelatie. Het alledaagse leven gaat door terwijl de wereld voor de beide moeders ingestort is.

Koop bij bol.com

Suzan Hilhorst
Sara en Liv
De debuterende Hilhorst, verslaggever en programmamaker, beschrijft hoe zij haar dochters Sara en Liv kort na hun geboorte verloor aan een zeldzame stofwisselingsziekte. In een krachtige proloog vertelt de auteur aan haar zoontje over hoe het sprookje had moeten aflopen. Het deel 'Sara' beschrijft in soms verwarrende, vaak schrijnende flashbacks hoe vreugde, angst, hoop, pijn en liefde door elkaar heenlopen in een periode waarin het leven op zijn kop staat. Eenvoudige herhalingen roepen emotie op. Opvallend is de wisseling in perspectief tussen moeder en kind in de korte hoofdstukken. Het symbool voor de stem van Sara is een gestileerd roosje: teken van leven, maar ook van het einde ervan. Door de piepjonge dochter, en in het deel 'Liv' haar geest, aan het woord te laten in verheven gedachten en overdadige metaforen, schept de auteur afstand. Een literair geschreven rouwboek met veel herkenbare momenten voor ouders die ook een baby rond de geboorte verloren.

Koop bij bol.com

Bram & Yvonne Kasse
Foto van een droom

Bram en Yvonne Kasse zijn gezegend met twee gezonde kinderen, als zij door de pijn van het verlies van hun pasgeboren zoontje Roan heen moeten. Roan werd met een ernstige hartafwijking geboren. In dit boek geven zij elk vanuit hun eigen perspectief een beschrijving van deze moeilijke tijd. In deze terugblik in dagboekvorm is de lezer getuige van mooie, angstige en verdrietige momenten – zonder ooit het gevoel te hebben een indringer te zijn. Naast het verhaal van Roan vertellen ze ook over hun vierde kindje, Deborah. Ook zij blijkt een aangeboren hartafwijking te hebben. Gelukkig is Deborah door een serie ingrijpende operaties in leven gebleven, maar de zorg over haar gezondheid is een constante.

Koop bij bol.com

Hanneke Kunz-Dankers
Lentekind

Het persoonlijke verhaal van Hanneke Kunz over het sterven van haar zoontje biedt herkenning en steun voor wie zelf een kind verliest of dit van nabij meemaakt. Lentekind bevat dagboekfragmenten uit de periode voor en na het sterven van Jesse, het drie maanden oude zoontje van Hanneke Kunz.
Ze beschrijft haar gevoelens als moeder, en laat zien welke impact Jesse's overlijden heeft op haar en haar man - in hun relatie met elkaar, met hun andere kinderen, met hun omgeving en vooral met God. De dagboekstukjes worden afgewisseld met citaten, gedichten en gebeden over rouw en verlies. Zo biedt de auteur herkenbare en helpende gedachten aan ouders die een soortgelijk verdriet moeten meemaken. Bovenal is Lentekind een getuigenis van Gods aanwezigheid te midden van pijn en verwarring.

Koop bij bol.com

Elisabeth McCracken
Hersenspinsel
Dit is het vrolijkste verhaal ter wereld met het meest droevige einde,' schrijft Elizabeth McCracken in dit indrukwekkende en ontroerende relaas over haar eerste zwangerschap. Een paar dagen voor de uitgerekende datum, gebeurt het meest ondenkbare en het afschuwelijkste dat een aanstaande moeder kan overkomen. Elizabeth en haar man krijgen te horen dat hun baby, een jongetje, in de buik is overleden. Hoe ga je om met zo'n groot verlies? En hoe kom je zulk verdriet ooit weer te boven? Het antwoord is 'niet', maar je moet verder. En McCracken gaat verder. Met humor, moed en met ongelofelijke hartelijkheid. Dit boek zet een prachtig en liefdevol monument voor haar kind neer. Hiermee zegt ze en bevestigt ze: hij was geen hersenspinsel. Hij heeft écht bestaan. Iedere lezer – ongeacht of hij of zij een groot verlies heeft geleden – zal zich gesteund en gesterkt voelen door dit bijzondere boek.

Koop bij bol.com

Saskia van Mieghem
Voor altijd twee
Anna en Rob zijn via het medische circuit eindelijk zwanger, van een tweeling. Echo's worden gemaakt, controles volgen en alles verloopt goed. Twee jongetjes worden geboren, maar één overlijdt. De ouders komen voor een grote uitdaging te staan. De schrijfster neemt de lezer mee in een zeer herkenbaar verhaal van ongewenst kinderloos zijn. Wanneer Anna uiteindelijk zwanger is, worden alle hoogte- en dieptepunten beschreven, afgewisseld met flashbacks uit het dagelijkse leven van voor de zwangerschap. Een aantal gebeurtenissen wordt wel heel uitvoerig en gedetailleerd beschreven, zoals de bevalling. Niet alle lezers zullen daarop zitten te wachten. In sommige alinea's neigt de schrijfstijl te veel naar spreektaal, vooral in dialogen waarin teleurstellend gescholden wordt. Het thema 'rouwverwerking na een voldragen zwangerschap' is goed uitgewerkt, met realistische emoties en gebeurtenissen. De dubbele gevoelens van blijdschap en rouw wisselen elkaar in rap tempo af, wat tegelijkertijd ook de complexheid van het thema weergeeft.

Koop bij bol.com

Anja den Otter
Gedragen voor Hem
In dit boek staat het persoonlijke verhaal over het aangrijpende verlies van de tweeling van Anja. Door een placentaloslating verloren beide meisjes na 31 weken zwangerschap in de buik het leven. Terwijl alles was voorbereid op hun komst en het babykamertje was ingericht, moest onverwacht hun wiegje plaatsmaken voor een kistje en moesten zij naar het graf worden gebracht. Blijde verwachting sloeg om in groot verdriet.  Er wordt troost geput uit de gedachte dat deze meisjes van de moederschoot naar het Vaderhuis mochten gaan. Behalve het persoonlijke verhaal bevat dit boek ook toevoegingen van mensen die de ouders begeleiden, zoals de uitvaartbegeleider,  de kraamverzorgende, de verpleegkundigen, de gynaecoloog, de predikant, familieleden en vrienden.

Koop bij bol.com

Stichting Lieve Engeltjes
Geen blote voetjes in het gras
        
Tweede bundel (na 'Geen blote voetjes in het gras' ) met 48 verhalen rond het thema van het verlies van een kind, uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Nederlandse lotgenotencontactgroep Lieve Engeltjes. De uitgave is bedoeld om herkenning aan lotgenoten te bieden en als handvat voor betrokken derden om hen te steunen. Ervaringsverhalen maken het ingrijpende en onuitwisbare van het verlies inzichtelijk. De meeste bijdragen vertellen over het verlies van een kind voor, bij of kort na de geboorte, een enkel verhaal gaat over een wat ouder kind.

Koop bij bol.com

Stichting Lieve Engeltjes
Geen blote voetjes in het zand
'Geen blote voetjes in het zand' is een gebonden boek met 48 verhalen waarin ouders en overige betrokkenen eenieder laten meekijken in hun wereld, de wereld waarin zij een kind moeten missen. Door de herkenning die uit deze verhalen spreekt, hopen de schrijvers troost te kunnen bieden aan lotgenoten, maar zeker ook een handvat aan te reiken aan mensen die lotgenoten willen steunen. Actrice en lotgenote Ellemijn Veldhuijzen van Zanten schreef het voorwoord.

Koop bij bol.com

Nathalie van Stijn
Lieve Juul
Een zwangerschap is niet altijd een roze wolk. Zo ook was ook de zwangerschap van de auteur verre van ideaal. Een gevecht tegen een placenta praevia totalis (voorliggende placenta) werd uiteindelijk teveel voor dochter Juultje. Zij overleed ten gevolge van deze aandoening in de buik en werd doodgeboren. Een boek met herkenningspunten en steun voor degene die in een vergelijkbare situatie zitten of gezeten hebben.

Koop bij bol.com

Irene van Wesel
Liever bij mij
Deze bundel boek vertelt de verhalen van 33 ouders en paren die een baby, en soms meerdere baby’s, hebben verloren tijdens of na de zwangerschap. Zij namen daarmee niet alleen afscheid van hun baby, maar ook van alle dromen en wensen die zij voor hem of haar in gedachten hadden. Sommigen van hen stonden voor de loodzware keuze de zwangerschap af te breken, anderen werden plots geconfronteerd met een stille echo. Er zijn ouders die hun baby dagen na de bevalling moesten laten gaan, maar ook papa's en mama's die een ouder kindje plots verloren. Hun verhalen zijn zo divers. Hun rouw en gevoelens zijn uniek, en zijn er overeenkomsten in hun gemis. Een boek met herkenning en erkenning voor lotgenoten en een handreiking aan de omgeving en betrokken zorgverleners wil zijn.

Koop bij bol.com

Annegriet Wijchers
Lege handen, lege buik
Annegriet Wijchers is werkzaam in Suriname als eindredacteur als zij, samen met haar partner, afscheid moet nemen van hun dochtertje Zahara. Zij is met achtendertig weken zwangerschap onverwachts in haar buik is gestorven, stil geboren. Dit dagboek biedt lotgenoten steun en herkenning en inzicht aan hulpverleners en naasten. Gesprekken hierover voerde de auteur met vier Surinaamse lotgenoten. Tips en uitleg over rouw rond doodgeboorte komen van neuropsycholoog Sila Kisoensingh.

Koop bij bol.com

Pril verlies

Femke Gerestein & Leen van den Berg
In de zee van mama's buik
Een symbolisch prentenboek over een weinig behandeld thema: miskraam. Precies verbeeld illustraties van conceptie tot zwangerschap. De moeder leest voor aan het oudere kind. Kinderboek geschikt vanaf 4 jaar.

Koop bij bol.com

Manu Keirse & Annemie Vermeulen
Als je een prille zwangerschap verliest
Bijna een op de vier zwangerschappen eindigt in een miskraam. De impact ervan wordt door de buitenwereld echter vaak onderschat. Veel ouders hebben het namelijk moeilijk om hun verlies te verwerken. Want hoe rouw je om een kindje dat je nooit echt hebt gekend? En hoe ga je om met de angst dat het bij een volgende zwangerschap misschien weer fout kan gaan? Dit unieke boek brengt de expertise van een vrouwenarts, een psycholoog en een sociaal verpleegkundige samen. Zij beantwoorden op een toegankelijke manier alle medische en psychologische vragen die met een miskraam gepaard gaan. Ook laten zij mensen aan het woord die hun ongeboren kind verloren hebben. Hun getuigenissen bieden lotgenoten herkenning, inzicht en steun.

Koop bij bol.com

Miriam van Kreij
Begeleiding van vrouwen met een miskraam
Als een vrouw haar prille zwangerschap verliest, weet ze vaak niet hoe ze die ervaring goed kan verwerken. Dan heeft de verloskundige of echoscopist een belangrijke rol. Maar hoe begeleid je als hulpverlener de vrouwen met een miskraam of abortus ook goed op psychologisch emotioneel gebied?
Dit boek kan je daarbij helpen. Het staat vol met praktische tips, praktijkvoorbeelden, ervaringsverhalen, stappenplannen en checklists. Geschikt voor zorgverlener en voor ouders.

Koop bij bol.com

Annemarie van derMeer
Ongekend verlies
Een op de vier zwangere vrouwen krijgt een miskraam – een ingrijpende gebeurtenis voor de vrouw, haar partner en het gezin. Zwangerschapsverlies is een onderwerp waar nog steeds een taboe op rust. In dit boek beschrijft de auteur de medische en psychosociale gevolgen van een miskraam en sterfte rond de geboorte. Zij interviewde negen bekende Nederlanders over hun zwangerschapsverlies. Onder anderen Manon Thomas, Xaviera Hollander, Gerda Havertong en Bas Westerweel vertellen over het verlies van hun ongeboren kindje, het ongeloof, de pijn, het afscheid, het onbegrip van de omgeving en de rouwverwerkingsfase. Ook sprak zij uitgebreid met huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en wetenschappers over hun praktijkervaringen en onderzoeken naar de mogelijke oorzaken van miskramen en sterfte rond de geboorte. Het boek is een standaardwerk voor iedereen die geconfronteerd wordt met miskramen en sterfte rond de geboorte.

Koop bij bol.com

Annika Evertse- Sørensen
Te mooi voor deze wereld
Eén op de tien zwangerschappen eindigt in een miskraam. Voor stellen die dit meemaken is het verdrietig, het einde van een liefdevolle wens. Veel vrouwen praten er niet over. De auteur beschrijft gedetailleerd wat er allemaal met haar en haar gezin gebeurt. Hoe ze zich voelt of wat ze tot haar verbazing juist niet voelt, welke beslissingen ze allemaal moet nemen, hoe ze graag geholpen wil worden, medisch maar ook door haar omgeving en hoe sommigen dat goed doen.

Koop bij bol.com

Zwangerschapsafbreking

Karin van den Bogaard
Geen wiegje, geen luier
Met de huidige technische mogelijkheden kunnen in een vroeg stadium van de zwangerschap mogelijke afwijkingen bij kinderen worden onderkend. In zo'n geval moeten ouders de bijna onmenselijke keuze maken om de zwangerschap al dan niet te laten afbreken. Karin van den Bogaard (moeder, ervaringsdeskundige en uitvaartbegeleidster) verzamelde ontroerende ervaringen van ouders die deze afschuwelijke beslissing hebben moeten nemen. Dit boek geeft inzicht in hun verdriet, hun woede en de verwerking van het verlies. Daarnaast bevat het boek zinvolle informatie over specifieke hulpverlening en rouwverwerking. Ouders die voor dit dilemma staan of hebben gestaan, kunnen troost putten uit de ervaringen van anderen en hebben steun aan de praktische aanwijzingen van professioneel betrokkenen. Hulpverleners kunnen zich na lezing mogelijk nog beter verplaatsen in de ouders en hun rouw over het 'onzichtbare' kind.

Koop bij bol.com

Elsemieke Corvers & Marleen Oud
Anders
Soms loopt je zwangerschap anders dan je had gehoopt. Hoe leg je dan aan je peuter of kleuter uit dat er toch geen broertje of zusje komt? Zeker voor deze leeftijdscategorie doe je dat met een boek dat aansluit bij de belevingswereld van het kind. 'Anders' opent dit moeilijke gesprek en laat zien dat verschillen in rouw helemaal niet erg zijn. Kinderen gaan nu eenmaal anders om de dood dan dat volwassenen dat doen. Door situatie specifieke details achterwege te laten, is het boek inzetbaar bij zowel zwangerschapsbeëindiging als miskraam. Het zware onderwerp moest een lichte klank krijgen, zonder de waarheid te ontkennen.

Koop bij bol.com

Yvonne Gebbe & David Rozemeyer
Misschien was je vandaag wel geboren

Dit verzorgd uitgegeven boek gaat over de ervaringen van jonge ouders als bij de '20 weken-echo' een ernstige afwijking wordt gevonden bij de foetus. Ze besluiten tot afbreking van de zwangerschap. Bij deze zwangerschapsduur is er al sprake van een volledig geboorteproces - moeilijk te verdragen als je van te voren weet dat je kind zal overlijden en vooral omdat je daar zelf voor hebt gekozen. In dit boek wordt het verhaal heel persoonlijk verteld, met gedichten en foto's. In het algemeen is dit soort boeken van belang voor de betrokkenen zelf, maar omdat dit onderwerp enigszins in de taboesfeer ligt, kan het andere ouders die voor zo'n besluit staan of dergelijke ervaringen hebben zeker ook tot steun zijn. De foto's (in kleur en zwart-wit) zijn van de hand van de partner van de auteur, David Rozemeyer.
Koop bij De Jonge Hond

Sarah Williams
Geborgen in liefde

Sarah Williams heeft haar leven en zelfs haar geloof keurig doordacht. Maar alles wat ze zorgvuldig heeft opgebouwd komt op losse schroeven te staan als ze zwanger blijkt te zijn van een niet levensvatbaar kindje. Zij kiezen ervoor om de zwangerschap uit te dragen, zeer bewust wetend hoe pijnlijk dit zal zijn. Puttend uit de kracht van haar geloof, doet zij dit omdat zij dit meisje had gekregen om lief te hebben en voor haar te zorgen tot zij zou sterven. Een ontroerend boek dat vragen stelt bij de manier waarop de moderne wereld omgaat met leven en dood en met verdriet en lijden.

Koop bij bol.com

Gedichten & Gedachten

Floortje Agema
Jij wordt gekend

In dit boek zijn troostende verhalen en gedichten opgenomen die de auteur vanuit haar hart schreef voor kinderen en volwassenen die afscheid moesten nemen, bij gebeurtenissen die haar raakten of die gewoon uit haar hartenhuis stroomden. Haar gedichten en verhalen geven houvast wanneer je erkenning en herkenning zoekt voor wat zich in jouw hart roert. Het boek is verrijkt met tekeningen van Sassafras de Bruyn.

Koop bij bol.com

Marinus van den Berg
Tijd om te troosten
Verzameling mooie gedichten en beschouwingen voor wie troost zoek en troost wil geven.

Koop bij bol.com

Yvonne van Emmerik
Roerloos

In deze gedichtenbundel krijgen de gevoelen van gezinsleden na het sterven van een baby een stem. Hierbij gaat het afwisselend om verdriet en om troost die geput kan worden uit de herinnering  Niet leverbaar, wel verkrijgbaar via de bibliotheek.
Koop bij bibliotheek.nl

Martin Gijzemijter
Troostgedachten

Een bundel vol prachtige korte gedichten die gaan over verlies, rouw en liefde, bedoeld om steun en kracht te bieden. De auteur is bekend geworden van het plaatsen van een korte gedicht over leven, verlies, kracht, vriendschap op Facebook.

Koop bij bol.com

Happinez
Ik geef je kracht

“Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht hij in zichzelf vindt”, aldus Hazrat Inayat Khan. De mooiste gedachten en uitspraken over kracht staan in dit prachtig vormgegeven boekje. Teksten over krachtbronnen, drijfveren, vitaliteit en doorzettingsvermogen. Een boekje dat je sterk maakt.

Koop bij bol.com

Happinez
Ik geef je troost

“Het zijn niet alleen de omstandigheden die bepalen hoe jij je voelt, het is voor een groot deel je eigen houding tegenover de omstandigheden” zegt de Dalai Lama. De mooiste gedachten en uitspraken over troost staan in dit prachtig vormgegeven boekje. Teksten over loslaten, ontspanning, reflectie en opnieuw beginnen. Een boekje dat je even omarmt.

Koop bij bol.com

Margreet Jansen
Ik mis je in alle kleuren

Een prachtig en kleurrijk geïllustreerd boek met ontroerende en zeer toegankelijke gedichten over rouw en afscheid. Geen boekje om in één keer uit te lezen, maar wel om steeds weer op te pakken en je te laten raken door de warme woorden, speelse tekeningen of persoonlijke verhaaltjes bij de gedichten, die bijna allemaal zijn geschreven voor mensen die persoonlijk met een verlies te maken kregen. Maar ook anderen zullen zich er vast en zeker in herkennen. En niet alleen volwassenen. Ook aan kinderen en jongeren wordt in eenvoudige en beeldende taal verteld wat verdriet met je kan doen, maar vooral hoeveel troost het kan geven om het te delen met anderen.

Koop bij bol.com

Esther Jansma
Bloem. Steen

De (autobiografische) gedichten in deze bundel cirkelen rond het kind dat ontstond en dood werd geboren, rond een afwezigheid tenslotte. Gerangschikt in 3 fases: de kennismaking, de woede en het in stilte bestaande kind. Niet te koop, wel verkrijgbaar via de bibliotheek
Koop bij bibliotheek.nl

Manu Keirse
Stil verdriet

Een boek en cd met openhartige getuigenissen en hartverwarmende teksten die troost en hoop bieden als je een dierbare verliest. Samengesteld door rouwexpert Manu Keirse. Een waardevol geschenk voor wie troost zoekt na het verlies van een dierbare en voor zij die het 'stil verdriet' van anderen beter willen leren begrijpen. Met vele praktische tips om beter met verlies en rouw om te gaan.

Koop bij bol.com

Ina Sipkes de Smit
De letters van je naam staan in mijn hart geschreven

Dit bundeltje bevat een aantal fijnzinnig geschreven gedichten over de rouw en het verdriet bij het verlies van een pasgeboren kindje. Ook de gevoelens van de moeder bij een ziek kind en bij het overlijden van een peuter worden onder woorden gebracht. Moeders (en vaders) die een kindje - geboren of nog niet - hebben verloren, zullen zich in deze gedichtjes herkennen.

Koop bij bol.com

Ina Sipkes de Smit
Troost is wat ik je wens

Warme woorden van Ina Sipkes de Smit, voor momenten waarop de woorden niet vanzelf komen, maar een gebaar van medeleven zo welkom is. Met sfeervolle illustraties van Aly Schutte. Vierendertig korte versjes en gedichtjes, bedoeld om troost te bieden in moeilijke momenten van angst, pijn, tegenslagen en verdriet. De woorden zijn eenvoudig en persoonlijk en daardoor zeer geschikt om over te schrijven wanneer men zelf geen woorden kan vinden.

Koop bij bol.com

Toon Tellegen
Een hart onder de riem

Als het aardvarken de wanhoop nabij is, geven de andere dieren hem bemoedigende cadeaus. 'Heel langzaam sloop zijn wanhoop weg, verdween in het struikgewas en, later die avond, achter de horizon. Bemoedigende gedachten, die hij van de eekhoorn had gekregen, verschenen in zijn hoofd.' Deze bundel is zo'n bemoedigend cadeau. De dierenverhalen die erin staan bieden op heel bijzondere wijze troost, relativering en een bevrijdende lach.

Koop bij bol.com

Toon Tellegen
Maar niet uit het hart

De eekhoorn moet afscheid nemen van de mier. 'Niet met gejammer en wat zal ik je missen en kom gauw terug enzo', want daar heeft de mier een hekel aan. Maar dat kan de eekhoorn niet beloven. Hij weet zeker dat hij aan de mier zal blijven denken en hem nooit zal vergeten.

Koop bij bol.com

Toon Tellegen
Ik zal altijd

De eekhoorn, die de mier mist wanneer die op reis gaat, vindt verdriet een naar gevoel dat pijn doet in zijn hoofd, en de kraai wil niets liever dan zich eens sámen met iemand mismoedig voelen. In tijden van eenzaamheid, afscheid en gemis is er altijd wel een dier dat de ander moed in wil praten: "Jij kunt ook mooi fladderen,' zegt de vlinder tegen de zwaan, "als je maar aan iets anders denkt als je ergens aan denkt.'

Koop bij bol.com

Kinderen

Algemeen

Sabine Noten
Stapeltjesverdriet

Op basis van 30 diepte-interviews met volwassen mannen en vrouwen die als (ongeboren) baby of kind (tot leeftijd van 4 jaar) – en in hun latere leven nogmaals- een groot verdriet meemaken. De auteur laan zien wat jonge kinderen nodig hebben bij een verlies en geeft hier richtlijnen voor, bezien vanuit het systemisch inzicht.

Koop bij bol.com

Marja Bos-Meeuwsen
Samen verdrietig

Kinderen die rouwen zijn kwetsbaar. Wat hebben ze nodig? Aan de orde komt alles wat met overlijden en begraven te maken heeft, en dat in relatie tot kinderen. Uitgangspunt is dat kinderen die te maken krijgen met verdriet de steun van hun ouders nodig hebben. Maar ook ouders hebben op dat moment verdriet. Er dat maakt het voor ben vaak heel moeilijk. Toch zijn de ouders de eerst aangewezenen om hun kinderen goed te begeleiden. Ook aandacht voor de verschillen tussen de manier van rouwen door volwassenen en door kinderen. En hoe ouders hun kinderen kunnen troosten.

Koop bij bol.com

Riet Fiddelaers-Jaspers
Jong verlies

Wanneer een kind op jonge leeftijd in aanraking komt met de dood, bijvoorbeeld bij het verlies van een naaste, kan het verdriet daarover ingrijpende gevolgen hebben. Dit boek helpt ouders, leerkrachten en zorgprofessionals bij het opvangen en begeleiden van rouwende kinderen. Voor hun verdere ontwikkeling is bepalend welke steun zij van volwassenen krijgen. Duidelijkheid en structuur zijn dan essentieel. Gebaseerd op praktijkervaring, komen er vragen aan de orde als ‘Hoe vertel je aan kinderen dat iemand is doodgegaan?’, ‘Neem je hen mee op rouwbezoek en naar de uitvaart?’, ‘Wat zijn de gevolgen van een ernstig verlies voor de ontwikkeling van een kind?, ‘’ Hoe gaan kinderen met verlies om en hoe kunnen we hen daarin steunen?’

Koop bij bol.com

Riet Fiddelaers-Jaspers
Wanneer word je dood?

Praktische hulp bij vragen van kinderen over de dood. Als iemand overlijdt, roept dat bij kinderen vaak onverbloemde vragen op. Het is belangrijk om deze vragen serieus te nemen, en informatie te geven die kinderen helpt om het verlies te verwerken. Dit boek moedigt ouders, leerkrachten en hulpverleners aan om zo concreet mogelijk te zijn. Bijvoorbeeld door uit te leggen wat `dood precies is, dat je verdriet mag hebben, en misschien het belangrijkst dat er troost is. Geschikt voor kinderen tussen 3-13 jaar.

Koop bij bol.com

Manu Keirse
Kinderen helpen bij verlies

Een wegwijzer voor ouders, leerkrachten begeleiders van kinderen en andere professionals om te gaan met allerlei vormen van rouw en verdriet bij kinderen. Een boek dat tot steun kan zijn om verlies beter te accepteren. Afgewisseld met gedichten van bekende personen.

Koop bij bol.com

Leoniek van der Maarel
Gids voor rouwende kids

Het is moeilijk om te zien dat een kind verdriet heeft om het verlies van een dierbare. Je zou het verdriet het liefst wegnemen. Dat kan niet. Maar je kunt het kind wel zo goed mogelijk steunen en begeleiden. Hoe je dat doet, staat beschreven in deze praktische gids. De 80 heldere tips laten je zien hoe je het best kunt omgaan met (het verdriet van) het kind. Een kort en bondig hulpmiddel voor ouders, leerkrachten en alle anderen die in hun omgeving met rouw te maken hebben.

Koop bij bol.com

Pim van Hest & Sassafras De Bruyn
Ik geef je mijn hart

Een uniek sprookje. De betoverende oosterse sfeer, het filosofische verhaal en de bijzondere illustraties en vormgeving maken dat dit boek ontroert en troost, dat warmte en beschutting zal geven. Op een dag krijgt Yuto een bijzonder kistje van een oude meneer, die zegt: "In dit kistje zit alles wat je nodig hebt.' Thuis krijgt Yuto het kistje niet open. Als hij de volgende dag op zoek gaat naar de oude man, is hij nergens meer te vinden. In de nacht voor zijn zevende verjaardag droomt Yuto van hem en blijkt de volgende dag dat het kistje geopend is en een hartvormige pit bevat. Yuto plant de pit, die uitgroeit tot een boom. De boom wordt Yuto's beste vriend en heeft veel invloed op zijn verdere leven; hij ontmoet er zijn vrouw en zijn zonen spelen rond de boom. Aan het eind van zijn leven geeft Yuto op zijn beurt het kistje aan een jongetje dat naast hem komt zitten onder de boom. Geschikt voor alle leeftijden.

Koop bij bol.com

Kinderen 0 tot 6 jaar

Dick Bruna
Lieve oma Pluis

Oma Pluis is doodgegaan en Nijntje heeft veel verdriet. Oma wordt thuis opgebaard en de begrafenis vindt plaats op een rustig plekje in het bos. Tenslotte zien we Nijntje plantjes brengen naar het graf. Een moeilijk thema dat op lichtvoetige en directe wijze beschreven is en aansluit bij de kinderlijke belevingswereld. Geschikt vanaf 2 jaar.

Koop bij bol.com

Christianne van Dooijewaard
Het egeltje onder de oude boom

Egeltje wordt geboren op een mooie winterdag. Papa en mama egel zijn erg blij met hun kindje. Egeltje groeit flink en hij krijgt stevige stekels. Maar na een paar maanden begint mama egel zich ongerust te maken. Egeltje speelt niet zoals de andere egeltjes en zijn stekeltjes leken wel slapper te worden. Dokter uil  onderzoekt egeltje en al snel is duidelijk dat egeltje erg ziek is en niet meer beter zal worden. Als de zomer op zijn eind loopt, nemen papa en mama egel afscheid. Ze begraven hun kindje onder de dikke oude boom, op het plekje waar hij zo vaak naar de bladeren had liggen kijken. Geschikt vanaf 4 jaar

Koop bij bol.com

Dromenjager
Woezel en Pip – Dag lief Muisje

Woezel en Pip rennen door het bos. Ze zien Muisje liggen. Hij ligt heel stil. Gevoelig en toegankelijk prentenboek over het verliezen van een dierbare en afscheid nemen binnen de veilig en vertrouwde belevingswereld van de Tovertuin. Geschikt vanaf 2 jaar.

Koop bij bol.com

Nicholas Allan
Hemeltjelief

Prentenboek met prachtige tekeningen in pastelkleuren waarin Bas, de hond van Julia, aan haar uitlegt hoe de hemel er volgens hem uitziet. Geschikt vanaf 3 jaar.

Koop bij bol.com

Pim van Hest
Misschien is doodgaan wel hetzelfde als een vlinder worden
Christiaan en opa praten over de dood en filosoferen over grote en kleine vragen. Een prentenboek dat uitnodigt tot een gesprek over de dood én het geeft kinderen de ruimte om vragen, angsten en gedachten te verwoorden. Geschikt vanaf 5 jaar.

Koop bij bol.com

Sanne Ovaere
Mijn kleine grote broer

Een prachtig hardcover boekje voor de allerkleinsten, geschreven door Sanne Ovaere en geïllustreerd door Sofie Buydens. Het vertelt op een zachte, luchtige en kinderlijke manier over hoe een grote broer in de wolken een rol speelt in het leven van een brusje. Het boek is op rijm geschreven en bevat fantasierijke, grappige illustraties van hoe kleine grote broer toch stiekem telkens een handje helpt of zijn aanwezigheid in kleine tekens laat blijken. Geschikt van 1 tot 6 jaar.

Koop bij bol.com

Sanne Ovaere
Mijn kleine grote zus

Mijn kleine grote zus vertelt op een zachte, luchtige en kinderlijke manier over hoe een grote zus in de wolken een rol speelt in het leven van schaapje. Het kartonboekje is op rijm geschreven en bevat fantasierijke, grappige illustraties van hoe kleine grote zus ondanks dat zij er niet meer is, toch haar aanwezigheid laat blijken. Zowel op gewone als bijzondere dagen, zoals Kerst en vakantiedagen, is ze te vinden in kleine tekens als een vlinder of een ster. Een boek dat troost biedt omdat het laat zien dat de band tussen brusjes (broertjes en zusjes) altijd blijft bestaan. Geschikt van 1 tot 6 jaar.

Koop bij bol.com

Max Velthuijs
Kikker en het vogeltje

Prentenboek over Kikker die een dood vogeltje heeft gevonden. Samen met zijn vrienden gaat hij de vogel begraven. Geschikt vanaf 4 jaar.

Koop bij bol.com

Kinderen 4 tot 8 jaar

Jef Aerts & Marit Törnqvist
Groter dan een droom

Een troostrijk verhaal waarin een jongetje zijn zusje voor het eerst ontmoet. Hij kent haar niet, want ze is overleden. Zijn zus stelt voor om te gaan fietsen. Samen maken ze een onvergetelijk reis die precies één nacht duurt. Geschikt vanaf 6 jaar

Koop bij bol.com

Marianne Busser & Ron Schröder
Nog een allerlaatste kusje

Gedichtenbundel over verliezen en afscheid nemen van mensen die je lief waren. Met eenvoudige illustraties die het mogelijk maken om aan de hand van de versjes de eigen visie op leven en dood met kinderen te bespreken. Geschikt vanaf 6 jaar.

Koop bij bol.com

Kristien Dieltens
De gouden bal

Ergens ver weg en ook een beetje dichtbij leefde een kind tussen mensen en engelen. Het kind was heel gelukkig in de hemel, tot het zijn gouden bal verloor. Toen vertrok het naar de aarde en het werd er als een mensenkind geboren. Het kind groeide op bij zijn ouders. Maar op een dag vond het kind zijn gouden bal weer. Eerst kreeg het kind van de wind zijn hemelse vleugels terug. En in een wervelende wind werd hij meegevoerd. De moeder en de vader voelden alleen het stormachtige verdriet. Een verhaal over geboren worden, kind mogen zijn en sterven als deel van het leven. Geschikt vanaf 7 jaar.

Koop bij bol.com

Yvonne van Emmerik
Als vlinders konden spreken

Gedichtenbundel die gebruikt kan worden om over de dood te praten en ook ideeën geeft voor rituelen bij omgaan met de dood. Het gaat over de schrik, het gemis en de vraag naar wat dood zijn eigenlijk is. De schrijfster zoekt naar lichtpuntjes, naar woorden verder dan de dood. Geschikt vanaf 6 jaar.

Koop bij bol.com

Hans & Monique Hagen
Jij bent de liefste

Poëzieprentenboek met gedichten of versjes over de gevoelens en belevenissen van een kleuter. Alle gedichten, die qua inhoud op de belevingswereld van kleuters gericht zijn, nodigen uit tot nadenken en leveren gespreksstof. Geschikt vanaf 5 jaar.

Koop bij bol.com

Marcel Kalter
Waarom is iedereen zo verdrietig vandaag

Als er iemand overlijdt moet er in een paar dagen veel geregeld worden. Dan is het lastig om ook nog eens te bedenken hoe je aan jonge kinderen moet vertellen wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren tijdens een begrafenis of crematie. In dit boekje wordt dat in verhaalvorm uitgelegd. Als de buurvrouw van Anne overlijdt, gaat ze mee naar de condoleance en de begrafenis. Daarna bezoekt Anne met haar klas het uitvaartcentrum voor een rondleiding door de begrafenisondernemer. Waarom is iedereen zo verdrietig vandaag? Doodgaan en uitvaart uitgelegd aan kinderen. Geschikt vanaf 4 jaar.

Koop bij bol.com

Martine van Nieuwenhuyzen
Ik had je nog zoveel willen zeggen

Das en Maatje zijn de beste vrienden. Ze doen alles samen: samen spelen, eten, praten en nog veel meer. En dan opeens is Maatje Dood. Zonder Maatje voelt Das zich heel alleen. Dus gaat hij op zoek naar Maatje. Omdat hij hem mist. En omdat hij Maatje nog zoveel had willen zeggen. In dit boek gaat het vooral over het omgaan met die dood. Hoe kun je toch nog zeggen wat je wilde zeggen tegen je maatje die er niet meer in levende lijve is? Dit boek nodigt kinderen uit om te praten over het ongrijpbare van de dood, om het een beetje grijpbaar te maken.          

Koop bij bol.com

Britta Teckentrup
Een boom vol herinneringen

Een prentenboek met expressieve illustraties dat kinderen uitnodigt tot gesprekjes of doodgaan. Vos heeft een lang en gelukkig leven gehad, maar nu is hij moe. Hij zoekt een mooi plekje uit in het bos en valt in slaap. Voor altijd. De andere dieren in het bos missen hun vriend en komen bij elkaar om mooie herinneringen aan Vos op te halen. Zonder dat ze het doorhebben begint er een klein plantje te groeien op de plek waar Vos onder de sneeuw ligt. Bij elke herinnering wordt het plantje groter en mooier, tot er een enorme boom midden in het bos staat. Een boom vol herinneringen aan Vos.

Koop bij bol.com

Birgit Vandermeulen
Bedje in de wolken

Een geïllustreerd prentenboek dat hulp biedt bij het proces van verlies en verwerking bij het plotseling overlijden van een broertje of zusje in een gezin. Het zusje van Joep, Maike, wordt te vroeg geboren en is te zwak om te overleven. Geschikt vanaf 5 jaar.

Koop bij bol.com

Kinderen 8 tot 12 jaar

Riet Fiddelaers-Jaspers
Ik weet niet wat ik weten moet

Informatieboek voor kinderen waarin vragen worden geantwoord over het thema doodgaan, niet specifiek over het overlijden van een baby. Wat betekent doodgaan, dood zijn. Wat zijn gewoonten en gebruiken bij een sterfgeval. Over afscheid nemen: wat kun je als kind op betekenisvolle wijze zelf doen in het licht van afscheid nemen, een afscheidsdienst vormgeven, begraven en cremeren, verdrietig zijn en blijven herinneren. Dit boek is bruikbaar in voorkomende situaties thuis en op school, om voor kinderen tot steun te zijn bij alles wat ze willen weten over het vaak zo beladen thema doodgaan.

Koop bij bol.com

Bette Westera
Doodgewoon

Doodgaan hoort bij het leven en is daarom eigenlijk doodgewoon. Dat is de kernboodschap van dit prachtig uitgegeven poëzieboek. Ruim vijftig toegankelijke gedichten voorzien van de originele kleurrijke illustraties van Sylvia Weve over dubbele pagina's belichten allerlei facetten van de dood. Een mooie mix van gevoelige gedichten over afscheid en rouw, filosofische gedichten die uitnodigen tot gesprek en verhalende gedichten met soms een macabere vorm van humor die lucht geeft aan het geheel. De dood wordt op een eerlijke manier benaderd, waarbij taboes zoals zelfmoord niet worden geschuwd. De insteek is multicultureel en laat ruimte voor verschillende geloofsovertuigingen. Achterin is informatie opgenomen over onder andere euthanasie, het hospice, bijna-doodervaringen, begraven en cremeren. Geschikt vanaf 8 jaar, maar ook voor oudere kinderen.

Koop bij bol.com

Kinderen 12 tot 18 jaar

Annelyn de Boer
Als jongeren rouwen – 80 praktische tips

Hoe vang je een jongere die een dierbare heeft verloren zo goed mogelijk op? Waar doe je goed aan en wat kun je beter achterwege laten? Rouwtherapeute Annelyn de Boer zet in 80 korte, prettig leesbare en praktische tips uiteen hoe je een rouwende jongere het best tot steun kunt zijn. Niet alleen direct na een overlijden, maar zeker ook op de lange termijn. Een hulpmiddel voor ouders/verzorgers, docenten en werkgevers.
Inclusief tips voor de rouwende jongere zelf.

Koop bij bol.com

Riet Fiddelaers-Jaspers
Ben je hier of ben je daar?

Werk-en herinneringsboek waarin jongeren hun gevoelens en herinneringen kwijt kunnen en troost zoeken op een moment dat het hen uitkomt. In het boek kunnen gevoelens opgeschreven worden en herinneringen vastgelegd worden. Voor de het kind zelf om als middel om gemakkelijker in gesprek te gaan met de omgeving.

Koop bij bol.com

Riet Fiddelaers-Jaspers
Mijn troostende ik ; kwetsbaarheid én kracht van rouwende jongeren.
Rouw bij jongeren is een nauwelijks aangeroerd thema in de vakliteratuur. Riet Fiddelaers-Jaspers schreef er een vernieuwend boek over. Dit boek gaat over jongeren tussen de twaalf en de twintig jaar die een groot verlies hebben geleden. Centraal staat de vraag wat rouw voor deze jongeren betekent. Volgens de schrijfster zijn zij bijna allemaal normale jongeren. Ze zijn geraakt in hun kwetsbaarheid, maar tegelijkertijd flexibel en krachtig. Met de juiste steun van mensen in hun omgeving slagen verreweg de meesten erin om gezonde volwassenen te worden. Hun ouders, docenten en hulpverleners krijgen in dit boek achtergrondinformatie en handreikingen voor begeleiding. De auteur laat de jongeren zelf uitgebreid aan het woord om uit te leggen welke steun zij nodig hebben.

Koop bij bol.com

Ineke Wienese
Kun je internetten in de hemel

In dit boek vertellen kinderen en jongeren uit verschillende culturen en religies welke gedachten, gevoelens en beelden zij hebben over de dood en wat er na de dood gebeurt. Ook vertellen ze hun verliesverhaal, wat hen steunt en troost geeft bij verlies en wat ouders, familie en school kunnen doen om te steunen. Ze hebben vragen over de dood en willen weten hoe anderen daarmee omgaan. Tot slot geven ze aan wat voor hen in het leven belangrijk is. Het boek is geschreven voor en door kinderen en jongeren, maar ook geschikt voor ouders, familieleden, vrienden, leerkrachten, docenten en hulpverleners.

Koop bij bol.com

Relatie

Casper van Koppenhagen & Laura Soudijn
Ik had je gedacht mijn kind

Dit boek is geschreven door een ziekenhuisarts over de dood van zijn twee kinderen. De eerste baby leefde maar één week. Over het tweede kind zal niet gezond zijn. Enkele pogingen nadien om een kind te krijgen mislukten. De vader beschreef het verdriet van hem en zijn vrouw hartverscheurend en toen hij ontdekte dat zijn vrouw een dagboek over het gebeuren had bijgehouden, werden er gedeelten van dat dagboek bijgevoegd. Hij ontdekte toen pas hoe ook zij had geleden. Het echtpaar vond elkaar daardoor terug.

Koop bij bol.com

Beate Matznetter
Samen verder na verlies van een kind

De dood van een kind heeft een enorme impact op de relatie tussen ouders. Beiden verwerken het verlies op hun eigen manier. Vaak heel verschillend. Ook de tijd heeft invloed op hun rouw. Soms lukt het hun niet om samen verder te gaan, maar soms is het beter om uit elkaar te gaan. Er is daarbij geen goed of fout. Dit boek door psycholoog, rouwbegeleider en ervaringsdeskundige Matznetter helpt je om meer te begrijpen van de processen die er spelen tijdens deze specifieke periode van rouw.  Geschikt voor voor ouders, familieleden, leerkrachten en hulpverleners.

Koop bij bol.com

Truus Rozemond
Tussenruimte

Egbert en Annelies leven toe naar de geboorte van hun eerste kind. Hun relatie komt onder druk te staan als hun eersteling niet levensvatbaar blijkt te zijn. Annelies is ten prooi aan diepe rouw, Egbert zoekt houvast in structuur en regelmaat, wil zo snel mogelijk weer aan het werk. Jaren later, tijdens een vakantie op Lanzarote op uitnodiging van de ouders van Egbert, komen opgekropte emoties omhoog. Net als haar zoon verkeert ook de moeder van wie Egbert geleerd heeft zijn gevoelens voor zichzelf te houden, in een bestaanscrisis. Deze psychologische roman laat zien wat dit voor hen beiden, maar ook voor hun partners betekent.

Koop bij bol.com

Vaders

Mathijs Lourens
Myla

Een aangrijpend verhaal over een onzekere periode op een ICK afdeling en daarna. De vader pakt bij de hand en neemt je mee in de emotionele achtbaan. Hij vertelt hoe hij die tijd heeft ervaren. Hoe hij in het diepe werd gegooid maar niemand hem vertelde hoe diep het was. Het enige wat hij kon doen was blijven zwemmen. Voor zichzelf, voor Myla, voor zijn gezin. Voor zorgverleners die Family Centered Care hoog in het vaandel hebben staan is 'Myla' een uitgelezen mogelijkheid om van heel dichtbij te ervaren hoe een vader een dergelijke periode beleeft. Hij neemt geen blad voor de mond en vertelt over zijn diepste gevoelens.

Koop bij bol.com

Marcel Paul van Kooten
Geen hartslag meer

Jarenlang draaiden Marcel en Pien mee in de medische molen om zwanger proberen te raken. Toen Pien zwanger werd van Anna waren ze de koning te rijk. Tot hun grote verrassing en vreugde werd Pien daarna spontaan zwanger. Na een zwangerschap van meer dan 36 weken ging het heel onverwacht mis. Uren drukte werden plotseling opgevolgd door rust. Die rust duurde te lang. De verloskundige gaf meteen aan dat het niet goed was. In het ziekenhuis werden hun bangste vermoedens bevestigd: baby Stef was in de buik van zijn moeder overleden. Vader Marcel neemt de lezer mee in een achtbaan van emoties. Het boek is informatief voor vrouwen en stellen die op het punt staan te beginnen met vruchtbaarheidsbehandelingen

Koop bij bol.com

P.F. Thomése
Schaduwkind

Dit autobiografische verhaal is onderverdeeld in een vijftigtal korte fragmenten en gaat over de dood van zijn pasgeboren dochtertje Isa. Thomése wisselt passages van ontreddering, diepgaande rouw en sprakeloosheid af met stukjes over het geluk van het prille vaderschap. Het boekje is opvallend weinig emotioneel en met een zekere afstand geschreven vanuit een mannelijk (vaderlijk) perspectief. De auteur probeert het onzegbare te zeggen. Te beschrijven hoe een heel leven overhoop wordt gehaald waarbij elke betekenis opnieuw moet worden uitgevonden. Een adembenemend relaas in een mooie literaire en symbolische taal, met als doel zijn schaduwkind (een soort engeltje) vast te leggen in die taal: 'Als ze ergens nog is, dan in de taal.'

Koop bij bol.com

Grootouders

Maria de Greef
Het regent in mijn toekomst

Als een kleinkind overlijdt, lijden grootouders dubbel: ze rouwen om het verlies van hun kleinkind, en voelen de pijn om hun kind. Een boek vol herkenning voor grootouders die dit moesten meemaken. Wanneer een kind overlijdt of dood ter wereld komt na een zwangerschap is het verdriet onvoorstelbaar groot. Voor de ouders is dit verlies diep ingrijpend, maar ook grootouders treft het zeer diep. Om hun eigen kind bij te staan, zetten zij vaak hun eigen rouw opzij. In haar werk als rouwtherapeut ontmoette de auteur zo vaak grootouders die zich niet gekend en gehoord voelden in hun verdriet, dat zij besloot dit boek te maken. Zij interviewde opa's en oma's die een kleinkind verloren. Het werd een boek vol herkenningspunten. De verhalen bieden inzicht in het moeilijke proces van met lege handen staan, maar laten de lezer ook delen in de warmte en troost die er in gezinnen kan zijn. Met een voorwoord van Marinus van den Berg.

Koop bij bol.com

Zwangerschap en bevallen na verlies

Diana Koster
Perfecte bevallingen bestaan niet

Taboedoorbrekend boek over hoe je een zware bevalling kunt verwerken. Een kwart van de vrouwen kijkt na drie jaar met een negatief gevoel terug op hun bevalling. Na een ingrijpende bevalling kun je het gevoel hebben dat je 'anders' functioneert, alsof de 'bliksem' is ingeslagen in je systeem. De herkenbare verhalen van andere ouders, gecombineerd met inzicht gevende oefeningen en praktische tips in dit boek kunnen je helpen deze bliksem weer uit je systeem te verwijderen. In jouw belang, in het belang van je baby, je partner en de relatie tussen jullie drie. Diana Koster put in dit boek uit haar jarenlange ervaring als verloskundige en vrouwencoach.

Vanaf 1-1-2019 weer te koop.

Koop bij bol.com

Jeannette Rietberg & Maria Pel
Altijd een kind te kort - Handboek bij zwangerschap na babysterfte

Ouders die zwanger zijn of willen worden nadat zij eerder een baby verloren rond de geboorte, kampen met een mix aan gevoelens. Naast blijdschap om het nieuwe kind dat komt, zijn er ook angsten, onzekerheden en verdriet. Dit boek gaat in op de vraag: ben je klaar voor een volgende zwangerschap en wat te doen als het antwoord daarop ja is? Op welke medische verschijnselen moet je extra alert zijn? Met hoofdstukken over de drie trimesters, de bevalling en geboorte en de tijd daarna. Een apart hoofdstuk voor de vader en over heldere communicatie met de zorgverleners. Negen vrouwen vertellen hun persoonlijke ervaring met babysterfte. Hun citaten staan door de tekst heen, achterin staat hun verhaal kort samengevat. Een dik boek vol informatie, feiten, tips en ervaringen dat herkenning en erkenning voor ouders die hetzelfde meemaakten biedt. De auteurs zijn ervaringsdeskundige en gynaecoloog/perinatoloog.

Koop bij bol.com

Werk

Riet Fiddelaers-Jaspers & Jakob van Wielink
Aan de slag met verlies

Een goede combinatie van theorie met voorbeelden en suggesties en tips waarbij de impact van een (persoonlijk) verlies op de werkvloer, door fusie, ontslag of overlijden wordt besproken. Ook zaken als ongewenste kinderloosheid, echtscheiding of ziekte komen aan de orden.

Koop bij bol.com

Jakob van Wielink & Leo Wilhelm
Rouwregels – Handvatten voor organisaties rond overlijden en terminale ziekte

Een praktische handreiking over omgaan met verlies en rouw op het werk. Met achtergrondinformatie over verlies en rouw en het 'wat' en het 'hoe' te combineren. En door aan te geven wat je in  situaties van overlijden en terminale ziekte wél kunt doen en wat je beter kunt nalaten. Wat doe je als werkgever, HR-manager of hoofd P&O wanneer je oog en oor wilt hebben voor de minder 'maakbare' kanten in de organisatie? Hoe spreek je de veerkracht van medewerkers weer aan, wanneer die geconfronteerd zijn met verlies en de eindigheid van het leven?

Koop bij bol.com

Lang(er) geleden

Anneke Avis
En zwijgen was het antwoord

Nadat ik bevallen was, was er niets. Geen kistje, geen begrafenis, niets wat aan hem kon herinneren. Tegenwoordig hebben mensen een plek, maar ik heb geen plek. Anneke Avis interviewde moeders en vaders die in de periode 1945-1970 een kindje hebben verloren rondom de geboorte. De ouders vertellen over hoe ze, tegen de achtergrond van de naoorlogse jaren, het verlies van hun baby hebben beleefd. Het beste was het maar om door te gaan alsof er niets was gebeurd, dachten artsen, familie en omgeving. Voor rouw en verdriet was nauwelijks plaats. Nu onvoorstelbaar, destijds heel gewoon. Hoe was de medische zorg in die tijd? Artsen en vroedvrouwen vertellen over het lot van deze kindjes en hoe de psychosociale zorg zijn intrede deed binnen de verloskunde en neonatologie, waar voorheen alleen de medisch-somatische deskundigheid telde. Uit de verhalen blijkt hoe moeders en vaders deze ingrijpende gebeurtenis hun hele leven met zich meedragen, soms met verstrekkende gevolgen. Kinderarts-neonatoloog Joke Kok schreef het voorwoord.

Koop bij bol.com

Jan Bleyen
Doodgeboren

Historicus Jan Bleyen luisterde naar ervaringen van ouders van een doodgeboren baby. Hij sprak zowel mensen die vijftig jaar geleden een kind hebben verloren als ouders die dit recent hebben meegemaakt. Deze mondelinge geschiedenis laat zien hoe grondig de omgang met doodgeboorte in een halve eeuw is veranderd. De verhalen tonen op aangrijpende wijze dat we rouw heel anders zijn gaan beleven. Doodgeboren is een empathische en vernieuwende studie naar een ingrijpend, veelvoorkomend fenomeen. Een ingetogen en tegelijk sprekend boek over een levensthema waarin geboorte en dood nagenoeg samenvallen.

Koop bij bol.com

Rob Bruntink
Leven na de wending

In dit boek vertellen ouders openhartig over hun leven na het overlijden van hun kind; over het intense gemis, de moeite die 'loslaten' kost en het belang van herdenken. Ook spreken zij over het effect op de relatie, op de verhouding tot vrienden en familie en de kijk op het leven. Sommigen verloren hun kind plotseling door een ongeval, anderen na een langdurende ziekte. De één kijkt terug na twee jaar, de ander na acht. Behalve als steun voor ouders kan het boek van nut zijn voor familieleden, vrienden en zorgverleners van deze ouders.

Koop bij bol.com

René Oomen
Een engeltje zette de wereld stil

In de 2e helft van de vorige eeuw werd heel anders omgegaan met het verlies van een levenloos geborene dan nu. Het was een taboe. De Rooms-Katholieke Kerk hield streng vast aan de regels en bepaalde dat een doodgeborene niet in de hemel kon komen omdat het niet gedoopt was. De kindjes werden niet geregistreerd en verdwenen in anonieme graven, letterlijk achter de heg. Ook de medische stand van die tijd zag een levenloos geborene als een 'non event', iets wat geen rouw waard was. Veel kindjes werden dan ook ongezien als ziekenhuisafval verbrand. Een engeltje zette de wereld stil bevat persoonlijke vertellingen vanaf begin zestiger jaren tot heden. Ouders verhalen over de moeilijke tijd rond de geboorte van hun kind. Ook professionals vertellen hun verhaal, zoals gynaecologen, onderzoekers, verpleegkundigen, kerkhofbeheerders, een pastoor en een oud-patholoog-anatoom.

Koop bij bol.com

Corien van Zweden
De kunst van het rouwen

'Meer dan veertig jaar heb ik geleefd met de wetenschap dat ik een zusje heb gehad dat bij de geboorte is overleden. Vragen heb ik nooit gesteld. Dat kon niet, want over het zusje mocht niet gesproken worden en ik heb me altijd netjes aan die opdracht gehouden.' In dit boek ontrafeld de auteur de geschiedenis van haar verzwegen, naamloos gebleven zusje dat in 1960 bij de geboorte overleed. Ze ontdekt dat hun familieverhaal niet op zichzelf staat, maar past in de rouwcultuur van de jaren zestig; over dood, rouw en verdriet werd zo veel mogelijk gezwegen. Sindsdien is er veel gebeurd. In minder dan een halve eeuw tijd is de dood van een groot taboe veranderd in iets dat veel weg heeft van een hype. Er wordt op grote schaal geëxperimenteerd met nieuwe uitvaartrituelen en Allerzielen wordt ieder jaar een grotere happening. Van Zweden ging op onderzoek uit in de wereld van de 'wilde rituelen' en sprak met ervaringsdeskundigen, en met professionals die van de dood hun beroep hebben gemaakt. De geschiedenis van het verzwegen zusje fungeerde daarbij voortdurend als een spiegel. De kunst van het rouwen is een indringend boek en waardevol voor iedereen die met rouw te maken heeft.

Koop bij bol.com

Onderzoek

Maarten Slagboom
Echo – Prenataal onderzoek en keuzevrijheid

Dat de mogelijkheden voor prenataal onderzoek zich steeds verder uitbreiden blijft niet zonder gevolgen: sinds iedere zwangere in Nederland een twintigwekenecho krijgt aangeboden, is het aantal zwangerschapsafbrekingen na constatering van bijvoorbeeld een open ruggetje bijna verdubbeld. De auteur en zijn vrouw werden voor de keuze gesteld of zij de zwangerschap wilden voortzetten toen bleek dat hun kind meervoudig gehandicapt geboren zou worden. De zwangerschap werd afgebroken, maar de vragen bleven. Naast de vraag heb ik er goed aan gedaan? rezen de vragen wie en wat nu eigenlijk invloed uitoefenen op het hebben van die keuze, en wat de gevolgen ervan zijn. Interviews met artsen, politici, wetenschappers en andere betrokkenen worden afgewisseld met zijn persoonlijke ervaringen. Hij legt bloot hoe het samenspel van voortschrijdende technologie, politieke compromissen en overtuigingen van medisch specialisten en ethici steeds meer ouders voor genadeloos ingewikkelde dilemma’s plaatst. Echo is daarnaast de weerslag van een zoektocht naar antwoorden op vragen die pas echt gesteld worden als ze onontkoombaar zijn.

Verkrijgbaar als e-book.

Koop bij bol.com

Marcel Zuijdeland
Gentest of geen test

Toen er nog geen prenatale testen waren, kon een aanstaande moeder weinig méér doen dan gezond leven en hopen dat haar kind niets mankeerde. Met prenatale screening is het nu mogelijk al tijdens de zwangerschap de medische conditie van het kind te kennen. Hopen op een gezond kind is nu kiezen voor een gezond kind. Wie screening kiest, krijgt zekerheid. Vaak is het goed. Soms niet. Ouders zullen dan een ondoenlijk vonnis over de zwangerschap moeten vellen: het kind behoeden of behouden voor zijn toekomst. Met gevoel voor de impact van die beslissing zoekt de auteur uit wat de morele verantwoordelijkheid is van ouders. Moeten ze screenen en met de zwangerschap stoppen als het kind iets mankeert? Zijn antwoord is niet eenduidig. Het zal altijd zwaar zijn een gewenste zwangerschap af te breken. Keuze voor behoud is geen verkeerde beslissing, toch is het afbreken van de zwangerschap beter te verdedigen. Het boek pleit voor een publiek debat over prenatale screening om het dilemma uit de sfeer van taboe, schuld en verwijt te halen.

Verkrijgbaar als e-book

Koop bij bol.com

Films

Rabbit Hole
Becca en Howie hebben hun vierjarig zoontje Danny verloren. Hij werd door een jonge automobilist doodgereden toen hij achter zijn hondje aan rende, de straat op. Daarna is niets meer hetzelfde. Waar Howie probeert om het leven te hervatten en niet meer om te kijken, zoekt Becca wanhopig naar manieren om het oude leven met Danny vast te houden. Twee verschillende manieren van rouwen worden invoelend naast elkaar in beeld gebracht. Er is geen oordeel over de vraag wie van de beide ouders het ‘goed’ doet en wie ‘fout’. Elke eigen manier krijgt ruimte en aandacht.

Koop bij bol.com

The Broken Circle Breakdown
'The Broken Circle Breakdown' vertelt de intense love story tussen Elise (28) en Didier (36). Zij heeft haar eigen tattooshop, hij is een Vlaamse cowboy die banjo speelt in een bandje. Het is liefde op het eerste gezicht... al zijn de verschillen groot. Water en vuur, totaal verschillend maar toch perfect verenigbaar. De geboorte van dochtertje Maybelle maakt hun geluk compleet. Tot het noodlot keihard toeslaat en Maybelle sterft. Didier verliest zich in woede, Elise zoekt troost.

Koop bij bol.com

The Other Woman
Natalie Portman speelt Emilia, een jonge vrouw die verliefd wordt op haar getrouwde baas Jack. Nadat Emilia zwanger wordt van hem, besluit Jack van zijn vrouw te scheiden en met Emilia te trouwen. Maar hun geluk is van korte duur: hun dochtertje komt plotseling te overlijden. Emilia is kapot van verdriet maar probeert niettemin de draad weer op te pakken. Ze doet hard haar best om een band te kweken met haar achtjarige stiefzoon William, maar Jacks jaloerse ex (Lisa Kudrow uit Friends) probeert elke poging daartoe te saboteren. Lukt het Emilia om haar leven weer op te rails te krijgen

Koop bij bol.com

Tonio
Op 23 mei 2010 wordt de 21-jarige Tonio van der Heijden door een auto geschept en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overlijdt. Het leven van zijn ouders, die hun enige zoon op de intensive care zien overlijden, verandert drastisch. Zijn bestaan laat een fantoompijn achter bij zijn ouders, die in alles om hen heen en in henzelf aan hem herinnerd worden. Ze rouwen, maar moeten ook proberen te voorkomen dat hun eigen levens in een neerwaartse spiraal van verdriet terechtkomen.

Koop bij bol.com

Romeo
'Romeo' geregisseerd door (ervaringsdeskundige) Rita Horst, met Monique van de Ven, Johan Leysen en Ottolien Boeschoten. Autobiografische debuutfilm van Rita Horst over een echtpaar dat na zeven maanden zwangerschap ontdekt dat hun kind niet levensvatbaar is. Zij proberen elk op hun eigen manier hun verdriet te verwerken en raken daardoor steeds verder van elkaar geïsoleerd.

Koop bij bol.com

Return to Zero
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een succesvol echtpaar. Maggie (Minnie Driver) en Aaron (Paul Adelstein) bereiden zich voor op de komst van hun eerste kind. Een paar weken voor de uitgerekende datum komen ze tot de traumatische ontdekking dat hun zoon in de buik is overleden en doodgeboren gaat worden. Maggie en Aaron proberen hun leven weer op te pakken maar worden geconfronteerd met de rouw die na de bevalling volgt. Hun leven en hun relatie lijkt voor altijd te zijn veranderd. De omgeving toont weinig begrip. Aaron probeert op verschillende manieren zijn weg te vinden – door ontkenning, vlucht en alcohol – maar als Maggie uiteindelijk ontdekt dat Aaron een relatie heeft gekregen met Dana, een collega, besluit zij om hun huwelijk te beëindigen. Net als Maggie denkt een nieuw leven te zijn begonnen, ontdekt ze dat ze zwanger is, van Aaron. Met behulp van Claire, een empathische arts die jaren daarvoor een vergelijkbaar verlies had meegemaakt, lukt het Maggie eindelijk om te rouwen om haar zoon. Daarna moeten zij en Aaron weer bij elkaar komen om vervolgens een onrustige en beangstigende zwangerschap mee te maken.
Koop bij Amazon