Sinds twee jaar kun je bij Stille Levens terecht voor steun via de e-mail. Bestuurslid Silvia Gimberg (obstetrieverpleegkundige & psycholoog) leidt het team van steungevers: “Er zijn al ruim tweehonderd e-mailwisselingen geweest. Ik ben enorm trots op onze steungevers die zulke warme en helpende e-mails schrijven.”

“Ons team van steungevers bestaat uit tien vrouwen die al wat langer geleden een baby of meer baby’s hebben verloren. Zij vinden het fijn om ouders die dit ook meemaken op deze manier tot steun te zijn. Om dit op een professionele manier te kunnen doen en de juiste toon te vinden, volgden ze eerst een professionele training op het gebied van online hulpverlening en rouw. Wie als steunaanvrager een e-mail stuurt, ontvangt binnen drie dagen een reactie.

De vragen lopen uiteen
“Sommige e-mailwisselingen zijn langdurig, andere zijn kort. Dit hangt af van de vraag. De vragen zijn heel uiteenlopend, maar er zijn thema’s die vaak terugkeren: het onbegrip van de omgeving, de relatie, werk en collega’s, de andere kinderen in het gezin. We krijgen ook vaak vragen over: verschillend denken over de manier van afscheid nemen binnen de relatie of familie. Wat best veel mensen meemaken, is dat familie één keer wat zegt over het verlies, maar daarna nooit meer. Het is zo pijnlijk als je familie of goede vrienden het niet meer hebben over jouw baby, zijn of haar naam niet meer noemen. Soms krijgen we ook juridische vragen. Bijvoorbeeld: hoe je een baby die in het buitenland geboren is kunt laten bijschrijven in de BRP (basisregistratie personen). Dat zoeken we dan uit.

Echt iets kunnen bijdragen
“Onze steungevers doen het heel graag. ‘Je kunt echt iets bijdragen’, zeggen ze. Ze vinden het fijn, dat ze de tijd kunnen nemen om een mail zorgvuldig te beantwoorden. Ze kunnen er een nachtje over slapen. Onze steungevers treden niet op als coach of psycholoog. Hun steun komt ook niet in de plaats van professionele hulpverlening. Ze zijn ervaringsdeskundigen en komen als het ware even naast je op de bank zitten om met jou mee te denken. Ze staan al wat verder van hun verlieservaring, maar begrijpen wel heel goed wat je meemaakt. Bij specialistische steunvragen zullen ze misschien adviseren: ‘ga naar de huisarts en kijk of je een goede rouwtherapeut kunt vinden of een psycholoog die gespecialiseerd is in rouw’.

De Stille Levens-steungevers worden met kennis en kunde bijgestaan door een expertteam, van gynaecologen, verloskundigen, neonatologen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, medisch maatschappelijk werkers, huisartsen, pathologen, JGZ-artsen en rouwdeskundigen. Ook komen ze elk jaar een keer samen om onderling ervaringen uit te wisselen.

Ook een oma mailde
“De e-mails komen binnen bij de coördinatoren van het steunteam. Die sturen deze door naar een steunvrager bij wie de vraag goed aansluit. Laatst was er een oma van een overleden baby, die ons benaderde. Wij hebben geen steungevers die een kleinkind verloren, maar een wat oudere steungever kon haar goed helpen. Ook verwijzen we in zo’n geval naar onze brochure ‘Voor familie en vrienden’.

Versterking van het Steungeversteam
“Met de tien steungevers kunnen we alle steunvragen aan. Wel willen we ons team graag versterken met: ouders met een niet-westerse achtergrond, vaders, een vader of moeder die bij het overlijden van de baby jonger dan 24 jaar oud was, en een vader of moeder die de zwangerschap bij een gewenste baby heeft moeten beëindigen.”

Wil je meer informatie over steungeven of heb je een steunvraag? Kijk hier

Silvia Gimberg