Book Group: Rouw - Algemeen

Helpen bij verlies en verdriet

Helpen bij verlies en verdriet

Een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet. Helpen bij verlies en verdriet is al vele jaren het basisboek over rouw. In deze volledig nieuwe editie toont de auteur aan de hand van vele herkenbare voorbeelden hoe rouwen niet gelijkstaat aan afscheid nemen, maar aan anders leren vasthouden. Het boek gaat niet alleen in op verlies door de dood, maar besteedt ook aandacht aan andere verliessituaties die vaak onterecht onderbelicht blijven, zoals verlies van je gezondheid, je werk of je toekomstperspectieven. Dankzij de talloze concrete tips voor de rouwende én zijn omgeving is het een heel praktisch boek voor iedereen die met verlies geconfronteerd wordt.

 

lees meer...
Vingerafdruk van verdriet

Vingerafdruk van verdriet

Vingerafdruk van verdriet is een kostbaar geschenk voor een ander of voor jezelf. Het is een boekje dat je zou moeten geven aan iedereen die een kind, een broer of een zus, de partner, een ouder, een vriend of een droom verliest. Het is niet alleen geschreven voor hen die het zelf moeilijk hebben, maar ook voor familieleden, vrienden en collega’s van wie ze steun verwachten op hun moeilijke reis naar hernieuwd leven. Het is geen boek over dood. Het is een boek over leven. Niet bedoeld om in één keer uit te lezen, of om eenmaal te lezen en weg te leggen, maar om telkens weer ter hand te nemen.

lees meer...
Stille baby's

Stille baby's

Het verlies van een kind, ook wanneer het overlijdt voor of tijdens de geboorte, tekent het leven van ouders voorgoed. De auteur, voorheen medisch maatschappelijk werker in een academisch ziekenhuis, biedt met dit boek hulp bij het rouwproces. Ze gaat in op de theoretische en medische aspecten, maar bespreekt  ook de psychosociale verwerking van het slechte nieuws, de bevalling en het afscheid nemen. Ook de gevolgen voor ouders op korte en lange termijn en een volgende zwangerschap zijn onderwerpen die aan de orde komen. Met dagboekfragmenten en brieven van ouders.

lees meer...
Noem mijn naam

Noem mijn naam

Dit boek is door de auteurs opgedragen aan ouders van overleden kinderen. Troost is een belangrijk thema. De schrijvers zijn allen rouwdeskundige en vertellen op verschillende manieren betrokken bij de dood, ook van heel jonge kinderen. En allemaal vertellen zij met begrip en discretie over hun ervaringen daarmee. De samenstellers creëerden met grote zorg en liefde een boek met ervaringsverhalen en ontroerende, soms literair geschreven gedichten. Over alle schrijvers wordt kort verteld in hoeverre ze bij het onderwerp betrokken zijn. Het boek is ook een warm pleidooi om de namen van de overleden kindjes te blijven noemen, want, zoals Marinus van den Berg in zijn inleiding zegt: ‘De naam noemen doet pijn, niet noemen nog meer pijn.’

lees meer...